Studia I stopnia

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Już od 530 zł miesięcznie!

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy w zawodzie dziennikarza prasowego, radiowego, telewizyjnego, internetowego oraz pracowników marketingu medialnego i PR. Przygotowujemy także specjalistów w zakresie fotografii reklamowej i wydawniczej. Nasi absolwenci z powodzeniem wykorzystują wiedzę i umiejętności nabyte w trakcie studiów w przyszłej pracy rzecznika prasowego instytucji publicznych i komercyjnych. Zajmują stanowiska pracowników działów PR i reklamy. Studia w naszej uczelni są bardzo często inspiracją do podejmowania wyzwań wyboru drogi życiowej poprzez własny biznes. Wielokrotnie nasi absolwenci próbują swoich sił w agencjach reklamowych, studiach PR lub formach doradczych i consultingowych. W wyborze własnej drogi życiowej zawsze mogą liczyć na pomoc pracowników naszej uczelni. Nasi absolwenci, bez większych problemów, znajdują pracę w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich. Bardzo często znajdują zatrudnienie i doskonale sobie radzą w znanych agencjach reklamowych i PR. Osoby kończące u nas studia, poprzez interdyscyplinarne wykształcenie, często znajdują swoją drogę zawodową w firmach, organizacjach rządowych i pozarządowych, które zajmują się komunikacją społeczną.

Absolwenci są również przygotowani do tworzenia własnych mediów oraz prowadzenia działalności w zakresie dziennikarstwa i PR.

 

Absolwenci Dziennikarstwa i komunikacji społecznej mają możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia.