Studia I stopnia

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Już od 570 zł miesięcznie!

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy w zawodzie dziennikarza prasowego, radiowego, telewizyjnego, internetowego oraz pracowników marketingu medialnego i PR. Przygotowujemy także specjalistów w zakresie fotografii reklamowej i wydawniczej. Nasi absolwenci z powodzeniem wykorzystują wiedzę i umiejętności nabyte w trakcie studiów w przyszłej pracy rzecznika prasowego instytucji publicznych i komercyjnych. Zajmują stanowiska pracowników działów PR i reklamy. Studia w naszej uczelni są bardzo często inspiracją do podejmowania wyzwań wyboru drogi życiowej poprzez własny biznes. Wielokrotnie nasi absolwenci próbują swoich sił w agencjach reklamowych, studiach PR lub formach doradczych i consultingowych. W wyborze własnej drogi życiowej zawsze mogą liczyć na pomoc pracowników naszej uczelni. Nasi absolwenci, bez większych problemów, znajdują pracę w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich. Bardzo często znajdują zatrudnienie i doskonale sobie radzą w znanych agencjach reklamowych i PR. Nasi absolwenci, poprzez interdyscyplinarne wykształcenie, często znajdują swoją drogę zawodową w firmach, organizacjach rządowych i pozarządowych, które zajmują się komunikacją społeczną.

Treści programowe i profile nauczania na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna przygotowują absolwentów do pracy w:

  • redakcjach informacyjnych, gospodarczych, społecznych i kulturalnych mediów masowych,
  • agencjach prasowych,
  • firmach świadczących usługi internetowe,
  • domach mediowych,
  • agencjach reklamowych, public relations i interaktywnych,
  • firmach wytwórczych i producenckich,
  • placówkach upowszechniania informacji i kultury,
  • wszelkiego rodzaju instytucjach i organizacjach działających w sferze publicznej i utrzymujących kontakty z mediami,
  • działach prasowych i związanych z promocją firm i instytucji,
  • jednostkach i placówkach prasowych Unii Europejskiej.

Absolwenci są również przygotowani do tworzenia własnych mediów oraz prowadzenia działalności w zakresie dziennikarstwa i PR.

Kontynuacja nauki

Po ukończeniu studiów I stopnia, absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna.