Studia I stopnia

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Już od 510 zł płatnych w 10 ratach

Treści programowe i profile nauczania na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna przygotowują absolwentów do pracy w:

  • redakcjach informacyjnych mediów masowych
  • agencjach prasowych
  • firmach świadczących usługi internetowe
  • domach mediowych
  • agencjach reklamowych, public relations i interaktywnych
  • firmach wytwórczych i producenckich
  • placówkach upowszechniania informacji i kultury
  • wszelkiego rodzaju instytucjach i organizacjach działających w sferze publicznej i utrzymujących kontakty z mediami
  • działach prasowych i związanych z promocją firm i instytucji
  • jednostkach i placówkach prasowych Unii Europejskiej

Absolwenci są również przygotowani do tworzenia własnych mediów oraz prowadzenia działalności w zakresie dziennikarstwa i PR.

Kontynuacja nauki

Po ukończeniu studiów I stopnia, absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna.