Studia I stopnia

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Już od 460 zł miesięcznie!

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy w zawodzie dziennikarza prasowego, radiowego, telewizyjnego, internetowego oraz pracowników marketingu medialnego i PR. Po ukończeniu każdej specjalności absolwent może znaleźć zatrudnienie w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich, w agencjach reklamowych i PR, w firmach i instytucjach — w działach prasowych, w tym związanych
z promocją, działach zajmujących się społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw, instytucji (Corporate Social Responsibility-CSR) czy komunikacją biznesową, oraz w firmach doradczych i consultingowych. Osoby kończące u nas studia, poprzez interdyscyplinarne wykształcenie, często znajdują swoją drogę zawodową w firmach, organizacjach rządowych i pozarządowych, które zajmują się komunikacją społeczną. Nasi absolwenci zawsze mogą liczyć na pomoc pracowników naszej uczelni w wyborze własnej drogi życiowej.

Absolwenci są również przygotowani do tworzenia własnych mediów oraz prowadzenia działalności w zakresie dziennikarstwa i PR.