Studia I stopnia

Bezpieczeństwo narodowe

Już od 500 zł miesięcznie!

Wybrane zagadnienia

Przedmioty kształcenia podstawowego:

 • Projektowanie i zarządzanie bezpieczeństem;
 • Bezpieczeństwo informacyjne;
 • Gotowość obronna państwa;
 • Podstawy strategii i bezpieczeństwa;
 • Edukacja obronna;
 • Obrona terytorialna.

 

 

Przedmioty kształcenia specjalnościowego - specjalność Zarządzanie kryzysowe:

 • Zarządzanie kryzysowe;
 • Gry decyzyjne;
 • Procedury reagowania kryzysowego;
 • Bezpieczeństwo zasobów cyfrowych/ systemy informatyczne wspomagania zarządzania kryzysowego;
 • Armia w społeczeństwie demokratycznym.

Przedmioty kształcenia specjalnościowego - specjalność Bezpieczeństwo państwa:

 • System bezpieczeństwa narodowego;
 • Logistyka w sytuacjach kryzysowych;
 • Współpraca cywilno-wojskowa;
 • Negocjacje w bezpieczeństwie;
 • Zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa.

Przedmioty kształcenia specjalnościowego - specjalność Bezpieczeństwo informacji i danych osobowych:

 • Zarządzanie informacją w procesie RODO;
 • Służby specjalne;
 • Stany nadzwyczajne w państwie;
 • Bezpieczeństwo zasobów cyfrowych;
 • Ochrona informacji niejawnych;
 • Bezpieczeństwo informacji w cyberprzestrzeni.