Studia I stopnia

Bezpieczeństwo narodowe

Już od 360 zł miesięcznie!

Wybrane zagadnienia

Przedmioty kształcenia podstawowego:

 • Instytucje bezpieczeństwa w państwie
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne w UE
 • Rodzaje cyberzagrożeń
 • Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa
 • Polityka bezpieczeństwa NATO
 • Historia instytucji bezpieczeństwa

 

Przedmioty kształcenia specjalnościowego - specjalność Zarządzanie kryzysowe:

 • Zarządzanie kryzysowe
 • Komunikacja strategiczna
 • Rola przywództwa w zarządzaniu kryzysowym
 • Organa państwa w zarządzaniu kryzysowym
 • Bezpieczeństwo ekologiczne

 

Przedmioty kształcenia specjalnościowego - specjalność Bezpieczeństwo państwa:

 • Przywództwo w sektorze bezpieczeństwa
 • Negocjacje w bezpieczeństwie
 • Współpraca cywilno-wojskowa
 • Bezpieczeństwo ekologiczne
 • Zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa

 

UWAGA! Plan studiów może ulec zmianie.