Studia I stopnia

Bezpieczeństwo narodowe

Już od 360 zł miesięcznie!

Wybrane zagadnienia

Przedmioty kształcenia podstawowego:

 • Współczesne systemy polityczne
 • Teoria bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo europejskie i euroatlantyckie
 • Polityka i strategia bezpieczeństwa
 • Ochrona i obrona narodowa
 • System bezpieczeństwa narodowego
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Logistyka w sytuacjach kryzysowych
 • Międzynarodowe stosunki polityczne
 • Międzynarodowe stosunki wojskowe
 • Podstawy systemu zwalczania zagrożeń terrorystycznych
 • Bezpieczeństwo ekologiczne

 

Przedmioty na specjalności: BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA:

 • Transgraniczne zagrożenia bezpieczeństwa
 • Współczesne aspekty bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
 • System penitencjarny jako element bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
 • Służby mundurowe w systemie bezpieczeństwa państwa
 • Proces decyzyjny w instytucjach bezpieczeństwa państwa
 • Wybrane aspekty bezpieczeństwa społecznego
 • Diagnoza i analiza zagrożeń w społecznościach lokalnych
 • Projektowanie bezpieczeństwa lokalnego

 

Przedmioty na specjalności: ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE  I  RATOWNICTWO:

 • Ochrona ludności i obrona cywilna
 • System zarządzania kryzysowego
 • Infrastruktura krytyczna państwa
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w zarządzaniu kryzysowym
 • Bezpieczeństwo publiczne jako zadanie własne samorządu terytorialnego
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Centra zarządzania kryzysowego - organizacja i zadania
 • Organizacja systemu ratownictwa

 

UWAGA! Plan studiów może ulec zmianie.