Studia I stopnia

Bezpieczeństwo narodowe

Już od 440 zł płatnych w 10 ratach

Bezpieczeństwo Narodowe to kierunek cieszący się od kilku lat niesłabnącą popularnością. Studia mają charakter interdyscyplinarny i wielowymiarowo przygotowują do podjęcia zadań w przyszłej pracy zawodowej w służbach mundurowych, administracji publicznej oraz innych organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa. Poszerzają zakres wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych i kompetencji związanych ze współczesnym bezpieczeństwem państwa i jego organów, bezpieczeństwem międzynarodowym, terroryzmem oraz zarządzaniem kryzysowym.


Studia pozwalają na rozpoznanie wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa z różnych perspektyw. Po uzyskaniu niezbędnej wiedzy w zakresie funkcjonowania systemu bezpieczeństwa narodowego, w ramach specjalności studenci koncentrują się na wybranym aspekcie bezpieczeństwa, kierując się zainteresowaniami, predyspozycjami oraz planami rozwoju swojej kariery zawodowej.

Specjalności

 • Zarządzanie kryzysowe
 • Bezpieczeństwo państwa

Wybitni wykładowcy, praktycy

 • dr hab. Weronika Jakubczak, prof. SAN
 • dr hab. Marek Kucharski, prof. SAN
 • dr hab. Bogdan Panek, prof. SAN
 • dr hab. Edmund Szweda, prof. SAN
 • dr Jerzy Bieńkowski
 • dr Krzysztof Meszyński

Dlaczego warto?

 • Wiedza i umiejętności
  Kierunek kształci absolwentów w segmencie rynku pracy, na którym istnieje zapotrzebowanie na specjalistów posiadających wiedzę, praktyczne umiejętności oraz kompetencje społeczne w kierowaniu zespołami ludzkim na wszystkich poziomach zarządzania administracją rządową i samorządową bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także w urzędach i formacjach należących do systemu rządzenia państwem (policja, straż graniczna, wojsko, służby specjalne, itd.). Dotyczy to stanowisk średniego poziomu odpowiedzialności w urzędach i instytucjach pełniących funkcje planistyczne, wykonawcze i kontrolne w ramach bezpieczeństwa państwa i społeczności lokalnych.

 • Nowoczesne standardy
  Program studiów realizowanych na kierunku Bezpieczeństwo narodowe skonstruowany jest według nowoczesnych standardów stwarzających możliwość zdobycia praktycznych umiejętności wykraczających poza tradycyjne granice dotychczasowego rozumienia bezpieczeństwa. Program obejmuje wiedzę o charakterze społeczno-politycznym, administracyjnym, prakseologicznym, menedżerskim i prawniczym.

 • Współpraca z otoczeniem gospodarczym i administracyjnym
  Instytut Bezpieczeństwa prowadzi szeroko zakrojoną współpracę z otoczeniem gospodarczym i administracyjnym, a tworzenie programów studiów wspomagane jest wiedzą ekspercką interesariuszy zewnętrznych (przedstawiciele uczelni i instytucji rządowych z zakresu bezpieczeństwa państwa oraz instytucji prowadzących współpracę międzynarodową – ISM EuroCenter SA).

 • Program dostosowany do rynku pracy
  Instytut Bezpieczeństwa szybko reaguje na zmiany zachodzące na rynku pracy i pojawiające się w związku z tym nowe oczekiwania wobec absolwentów szkół wyższych.