Studia I stopnia

Bezpieczeństwo narodowe

Już od 500 zł miesięcznie!

Bezpieczeństwo Narodowe to kierunek cieszący się niesłabnącą popularnością. Studia mają charakter interdyscyplinarny i wielowymiarowo przygotowują do podjęcia zadań w przyszłej pracy zawodowej w służbach mundurowych, administracji publicznej oraz innych organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa. Poszerzają zakres wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych i kompetencji związanych ze współczesnym bezpieczeństwem państwa i jego organów bezpieczeństwem międzynarodowym, terroryzmem oraz zarządzaniem kryzysowym.

 

Studia pozwalają na rozpoznanie wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa z różnych perspektyw. Po uzyskaniu niezbędnej wiedzy w zakresie funkcjonowania systemu bezpieczeństwa narodowego, w ramach specjalności studenci koncentrują się na wybranym aspekcie bezpieczeństwa, kierując się zainteresowaniami, predyspozycjami oraz planami rozwoju swojej kariery zawodowej.

 

Kierunek kształci absolwentów w segmencie rynku pracy, na którym istnieje zapotrzebowanie na specjalistów posiadających wiedzę, praktyczne umiejętności oraz kompetencje społeczne w kierowaniu zespołami ludzkim na wszystkich poziomach zarządzania administracją rządową i samorządową, bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także w urzędach i formacjach należących do systemu rządzenia państwem (policja, straż graniczna, wojsko, służby specjalne, itd.). Dotyczy to stanowisk średniego poziomu odpowiedzialności w urzędach i instytucjach pełniących funkcje planistyczne, wykonawcze i kontrolne w ramach bezpieczeństwa państwa i społeczności lokalnych.

Specjalności

 

Specjalności na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe (studia licencjackie) wybierane są na czwartym semestrze. Do wyboru macie Państwo:

 

 • Zarządzanie kryzysowe

  Specjalność Zarządzanie kryzysowe ukierunkowuje wiedzę przyszłego absolwenta na zadania realizowane przez instytucje samorządowe (na poziomie lokalnym i regionalnym) zajmujące się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów gospodarczych. Osoby, które wybiorą tę specjalność uzyskają wiedzę i umiejętności przygotowujące je do pracy w zespołach zarządzania kryzysowego w różnego rodzaju przedsiębiorstwach. Absolwent po ukończeniu studiów na tej specjalności dysponuje szeroką wiedza i praktyką ukierunkowaną na ogólne zadania związane z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa państwa, w tym zarządzania kryzysowego. Studenci specjalności Zarządzanie kryzysowe na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe nabywają umiejętności wykorzystania w pracy zawodowej procedur związanych z procesem decyzyjnym realizowanym przez organa kierowania bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym. Wiedzę w zakresie specjalności ugruntowuje i pogłębia przygotowana w ramach seminarium praca dyplomowa.

 • Bezpieczeństwo państwa

  Specjalność Bezpieczeństwo państwa ukierunkowuje wiedzę przyszłego absolwenta na zadania wykonywane przez instytucje rządowe i samorządowe w zakresie polityki bezpieczeństwa państwa i środowisk lokalnych. Absolwent po ukończeniu studiów na tej specjalności dysponuje wiedzą i podstawami teoretycznymi z zakresu podstaw współczesnych systemów bezpieczeństwa, ich techniki i technologii oraz głównych dziedzin ich praktycznych zastosowań. Poza tym studenci na tej specjalności poznają zasoby budowy, wdrażania i użytkowania współczesnych systemów bezpieczeństwa w różnych dziedzinach życia społeczno-politycznego, a także gospodarczo-ekonomicznego. Posiadają także umiejętność wykorzystywania w pracy zawodowej procedur związanych z procesem decyzyjnym realizowanym przez organa kierowania bezpieczeństwem w państwie oraz współpracy cywilno-wojskowej. Wiedzę w zakresie specjalności ugruntowuje i pogłębia przygotowana w ramach seminarium praca dyplomowa.


 • Bezpieczeństwo informacji i danych osobowych [NOWOŚĆ]

  Celem specjalności jest przygotowanie absolwentów do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz pracy w charakterze specjalisty z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań pojawiających się w wyniku dynamicznego rozwoju technologii informatycznych oraz w zakresie zarządzania i audytowania procesu bezpieczeństwa informacji w organizacji. Wybierając specjalność Bezpieczeństwo informacji i danych osobowych zdobędziesz wiedzę z zakresu współczesnych zagrożeń wymierzonych w bezpieczeństwo informacji, przechowywanej zarówno w systemach komputerowych, jak i poza nimi. Poznacie podstawowe przepisy prawne, regulujące zagadnienie ochrony informacji oraz metody przechowywania, przetwarzania oraz udostępniania informacji.

 

Wykładowcy

 • dr hab. Edmund Szweda, prof. SAN >>
 • dr hab. Marek Kucharski, prof. SAN >>
 • dr hab. Bogdan Panek, prof. SAN >>
 • dr hab. inż. Jerzy Zawisza, prof. SAN >>
 • dr Roman Stawicki >>
 • dr Agnieszka Stępień
 • dr inż. Krzysztof Meszyński >>
 • gen. bryg. rez. Paweł Pruszyński

Dlaczego warto?

Bezpieczeństwo Narodowe to kierunek cieszący się od kilku lat niesłabnącą popularnością. Studia mają charakter interdyscyplinarny i wielowymiarowo przygotowują do podjęcia zadań w przyszłej pracy zawodowej w służbach mundurowych, administracji publicznej oraz innych organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa. Poszerzają zakres wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych i kompetencji związanych ze współczesnym bezpieczeństwem państwa i jego organów, bezpieczeństwem międzynarodowym, terroryzmem oraz zarządzaniem kryzysowym.

 

Studia pozwalają na rozpoznanie wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa z różnych perspektyw. Po uzyskaniu niezbędnej wiedzy w zakresie funkcjonowania systemu bezpieczeństwa narodowego, w ramach specjalności studenci koncentrują się na wybranym aspekcie bezpieczeństwa, kierując się zainteresowaniami, predyspozycjami oraz planami rozwoju swojej kariery zawodowej.

 

 • Wiedza i umiejętności
  Kierunek kształci absolwentów w segmencie rynku pracy, na którym istnieje zapotrzebowanie na specjalistów posiadających wiedzę, praktyczne umiejętności oraz kompetencje społeczne w kierowaniu zespołami ludzkim na wszystkich poziomach zarządzania administracją rządową i samorządową bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także w urzędach i formacjach należących do systemu rządzenia państwem (policja, straż graniczna, wojsko, służby specjalne, itd.). Dotyczy to stanowisk średniego poziomu odpowiedzialności w urzędach i instytucjach pełniących funkcje planistyczne, wykonawcze i kontrolne w ramach bezpieczeństwa państwa i społeczności lokalnych.
 • Nowoczesne standardy
  Program studiów realizowanych na kierunku Bezpieczeństwo narodowe skonstruowany jest według nowoczesnych standardów stwarzających możliwość zdobycia praktycznych umiejętności wykraczających poza tradycyjne granice dotychczasowego rozumienia bezpieczeństwa. Program obejmuje wiedzę o charakterze społeczno-politycznym, administracyjnym, prakseologicznym, menedżerskim i prawniczym.
 • Współpraca z otoczeniem gospodarczym i administracyjnym
  Instytut Bezpieczeństwa prowadzi szeroko zakrojoną współpracę z otoczeniem gospodarczym i administracyjnym, a tworzenie programów studiów wspomagane jest wiedzą ekspercką interesariuszy zewnętrznych (przedstawiciele uczelni i instytucji rządowych z zakresu bezpieczeństwa państwa oraz instytucji prowadzących współpracę międzynarodową – ISM EuroCenter SA).
 • Program dostosowany do rynku pracy
  Instytut Bezpieczeństwa szybko reaguje na zmiany zachodzące na rynku pracy i pojawiające się w związku z tym nowe oczekiwania wobec absolwentów szkół wyższych.