Studia I stopnia

Bezpieczeństwo narodowe

Już od 500 zł miesięcznie!

Bezpieczeństwo Narodowe to kierunek cieszący się niesłabnącą popularnością. Studia mają charakter interdyscyplinarny i wielowymiarowo przygotowują do podjęcia zadań w przyszłej pracy zawodowej w służbach mundurowych, administracji publicznej oraz innych organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa. Poszerzają zakres wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych i kompetencji związanych ze współczesnym bezpieczeństwem państwa i jego organów bezpieczeństwem międzynarodowym, terroryzmem, zarządzaniem kryzysowym oraz bezpieczeństwem informacji i danych osobowych.

 

Studia pozwalają na rozpoznanie wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa z różnych perspektyw. Po uzyskaniu niezbędnej wiedzy w zakresie funkcjonowania systemu bezpieczeństwa narodowego, w ramach specjalności studenci koncentrują się na wybranym aspekcie bezpieczeństwa, kierując się zainteresowaniami, predyspozycjami oraz planami rozwoju swojej kariery zawodowej.

 

Kierunek kształci absolwentów w segmencie rynku pracy, na którym istnieje zapotrzebowanie na specjalistów posiadających wiedzę, praktyczne umiejętności oraz kompetencje społeczne w kierowaniu zespołami ludzkim na wszystkich poziomach zarządzania administracją rządową i samorządową, bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także w urzędach i formacjach należących do systemu rządzenia państwem (policja, straż graniczna, wojsko, służby specjalne, itd.). Dotyczy to stanowisk średniego poziomu odpowiedzialności w urzędach i instytucjach pełniących funkcje planistyczne, wykonawcze i kontrolne w ramach bezpieczeństwa państwa i społeczności lokalnych.

Specjalności

 

Specjalności na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe (studia licencjackie) wybierane są na czwartym semestrze. Do wyboru macie Państwo:

 

 • Zarządzanie kryzysowe
  Specjalność Zarządzanie kryzysowe ukierunkowuje wiedzę przyszłego absolwenta na zadania realizowane przez instytucje samorządowe (na poziomie lokalnym i regionalnym) zajmujące się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów gospodarczych. Osoby, które wybiorą tę specjalność uzyskają wiedzę i umiejętności przygotowujące je do pracy w zespołach zarządzania kryzysowego w różnego rodzaju przedsiębiorstwach. Absolwent po ukończeniu studiów na tej specjalności dysponuje szeroką wiedza i praktyką ukierunkowaną na ogólne zadania związane z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa państwa, w tym zarządzania kryzysowego. Studenci specjalności Zarządzanie kryzysowe na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe nabywają umiejętności wykorzystania w pracy zawodowej procedur związanych z procesem decyzyjnym realizowanym przez organa kierowania bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym. Wiedzę w zakresie specjalności ugruntowuje i pogłębia przygotowana w ramach seminarium praca dyplomowa.

   

 • Bezpieczeństwo państwa
  Specjalność Bezpieczeństwo państwa ukierunkowuje wiedzę przyszłego absolwenta na zadania wykonywane przez instytucje rządowe i samorządowe w zakresie polityki bezpieczeństwa państwa i środowisk lokalnych. Absolwent po ukończeniu studiów na tej specjalności dysponuje wiedzą i podstawami teoretycznymi z zakresu podstaw współczesnych systemów bezpieczeństwa, ich techniki i technologii oraz głównych dziedzin ich praktycznych zastosowań. Poza tym studenci na tej specjalności poznają zasoby budowy, wdrażania i użytkowania współczesnych systemów bezpieczeństwa w różnych dziedzinach życia społeczno-politycznego, a także gospodarczo-ekonomicznego. Posiadają także umiejętność wykorzystywania w pracy zawodowej procedur związanych z procesem decyzyjnym realizowanym przez organa kierowania bezpieczeństwem w państwie oraz współpracy cywilno-wojskowej. Wiedzę w zakresie specjalności ugruntowuje i pogłębia przygotowana w ramach seminarium praca dyplomowa.


 • Bezpieczeństwo informacji i danych osobowych
  Celem specjalności jest przygotowanie absolwentów do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz pracy w charakterze specjalisty z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań pojawiających się w wyniku dynamicznego rozwoju technologii informatycznych oraz w zakresie zarządzania i audytowania procesu bezpieczeństwa informacji w organizacji. Wybierając specjalność Bezpieczeństwo informacji i danych osobowych zdobędziesz wiedzę z zakresu współczesnych zagrożeń wymierzonych w bezpieczeństwo informacji, przechowywanej zarówno w systemach komputerowych, jak i poza nimi. Poznacie podstawowe przepisy prawne, regulujące zagadnienie ochrony informacji oraz metody przechowywania, przetwarzania oraz udostępniania informacji.

 

Dlaczego warto?

Bezpieczeństwo Narodowe to kierunek cieszący się od kilku lat niesłabnącą popularnością. Studia mają charakter interdyscyplinarny i wielowymiarowo przygotowują do podjęcia zadań w przyszłej pracy zawodowej w służbach mundurowych, administracji publicznej oraz innych organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa. Poszerzają zakres wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych i kompetencji związanych ze współczesnym bezpieczeństwem państwa i jego organów, bezpieczeństwem międzynarodowym, terroryzmem oraz zarządzaniem kryzysowym.

 

Studia pozwalają na rozpoznanie wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa z różnych perspektyw. Po uzyskaniu niezbędnej wiedzy w zakresie funkcjonowania systemu bezpieczeństwa narodowego, w ramach specjalności studenci koncentrują się na wybranym aspekcie bezpieczeństwa, kierując się zainteresowaniami, predyspozycjami oraz planami rozwoju swojej kariery zawodowej.

 

 • Wiedza i umiejętności
  Kierunek kształci absolwentów w segmencie rynku pracy, na którym istnieje zapotrzebowanie na specjalistów posiadających wiedzę, praktyczne umiejętności oraz kompetencje społeczne w kierowaniu zespołami ludzkim na wszystkich poziomach zarządzania administracją rządową i samorządową bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także w urzędach i formacjach należących do systemu rządzenia państwem (policja, straż graniczna, wojsko, służby specjalne, itd.). Dotyczy to stanowisk średniego poziomu odpowiedzialności w urzędach i instytucjach pełniących funkcje planistyczne, wykonawcze i kontrolne w ramach bezpieczeństwa państwa i społeczności lokalnych.
 • Nowoczesne standardy
  Program studiów realizowanych na kierunku Bezpieczeństwo narodowe skonstruowany jest według nowoczesnych standardów stwarzających możliwość zdobycia praktycznych umiejętności wykraczających poza tradycyjne granice dotychczasowego rozumienia bezpieczeństwa. Program obejmuje wiedzę o charakterze społeczno-politycznym, administracyjnym, prakseologicznym, menedżerskim i prawniczym.
 • Współpraca z otoczeniem gospodarczym i administracyjnym
  Instytut Bezpieczeństwa prowadzi szeroko zakrojoną współpracę z otoczeniem gospodarczym i administracyjnym, a tworzenie programów studiów wspomagane jest wiedzą ekspercką interesariuszy zewnętrznych (przedstawiciele uczelni i instytucji rządowych z zakresu bezpieczeństwa państwa oraz instytucji prowadzących współpracę międzynarodową – ISM EuroCenter SA).
 • Program dostosowany do rynku pracy
  Instytut Bezpieczeństwa szybko reaguje na zmiany zachodzące na rynku pracy i pojawiające się w związku z tym nowe oczekiwania wobec absolwentów szkół wyższych.

Wykładowcy

 • dr hab. Edmund Szweda, prof. SAN >>
 • dr hab. Marek Kucharski, prof. SAN >>
 • dr hab. Bogdan Panek, prof. SAN >>
 • dr hab. inż. Jerzy Zawisza, prof. SAN >>
 • dr Roman Stawicki >>
 • dr Agnieszka Stępień
 • dr inż. Krzysztof Meszyński >>
 • gen. bryg. rez. Paweł Pruszyński