Studia I stopnia

Bezpieczeństwo narodowe

Już od 500 zł miesięcznie!

Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo narodowe mogą podjąć zatrudnienie m.in. w:

 

 • Policji,
 • Siłach Zbrojnych,
 • Państwowej Straży Pożarnej,
 • Straży Granicznej,
 • Służbie Więziennej,
 • Straży Miejskiej,
 • Służbach i inspekcjach,
 • administracji rządowej, np. Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego; Centra Powiadamiania Ratunkowego,
 • administracji samorządowej (gmina, powiat, województwo),
 • komórkach ds. bezpieczeństwa portów lotniczych i morskich,
 • podmiotach gospodarczych np. agencje ochrony osób i mienia, agencje detektywistyczne, specjaliści ds. bezpieczeństwa,
 • organizacjach pozarządowych,
 • ośrodkach doradczych.

Kontynuacja nauki

Po ukończeniu studiów I stopnia absolwenci mogą kontynuować naukę:

 • na studiach II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe;  bezpieczeństwo państwa, zarządzanie bezpieczeństwem, zarządzanie bezpieczeństwem państwa, zarządzanie logistyką w systemie bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwo w obszarze cyberprzestrzeni;
 • podyplomowych;
 • na licznych kursach doskonalących.