Studia I stopnia

Architektura

Już od 700 zł miesięcznie!

Absolwent inżynierskich studiów pierwszego stopnia, po odbyciu odpowiedniej praktyki projektowej i budowlanej oraz przystąpieniu do zawodowego egzaminu może wstąpić w szeregi członków Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, a następnie podjąć samodzielną pracę w zawodzie zaufania publicznego (tzw. zawodzie regulowanym) architekta i urbanisty.

 

Ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku Architektura otwiera drogę do drugiego poziomu edukacji.

 

Absolwenci studiów na kierunku Architektura mogą:

  • założyć własną działalność z zakresu projektowania architektonicznego,
  • znaleźć zatrudnienie w wydziałach architektury, budownictwa, planowania przestrzennego i gospodarki komunalnej administracji samorządowej i rządowej wszystkich szczebli: gminnej, powiatowej i wojewódzkiej,
  • być zatrudnieni w pracowniach konserwatorskich i przedsiębiorstwach budowlanych,
  • pracować przy organizacji wystaw i targów, projektowaniu scenografii, w agencjach reklamowych.