Studia I stopnia

Administracja

Już od 440 zł miesięcznie!

Wybrane przedmioty

  • Ustrój administracji publicznej
  • Prawo administracyjne
  • Postępowanie administracyjne
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji
  • Zamówienia publiczne
  • Finanse publiczne
  • Zarządzanie sprawnością w administracji publicznej
  • Dostęp do informacji publicznej i ochrona informacji
  • Redakcja administracyjna


Program studiów przewiduje także praktyki i staże w administracji publicznej.

 

UWAGA! Plan studiów może ulec zmianie.