Studia I stopnia

Administracja

Już od 420 zł płatnych w 10 ratach

Wybrane przedmioty

 • Podstawy prawoznawstwa
 • Nauka o administracji
 • Prawo administracyjne
 • Ustrój administracji publicznej
 • Postępowanie administracyjne
 • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
 • Konflikt interesów w administracji publicznej i etyka służby publicznej
 • Europejskie standardy dobrej administracji
 • Dostęp do informacji publicznej i ochrona informacji
 • Nadzór, kontrola i audyt w administracji publicznej
 • Legislacja administracyjna z warsztatami techniki legislacyjnej
 • Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym
 • Wprowadzenie do e-administracji – przegląd wdrożonych rozwiązań
 • Podpis elektroniczny i inne formy identyfikacji w e-administracji
 • przedmioty specjalnościowe – odpowiednio do wybranej przez studenta specjalności

Program studiów przewiduje także praktyki i staże w administracji publicznej.

Program studiów może ulec nieznacznej modyfikacji.