Studia I stopnia

Administracja

Już od 420 zł płatnych w 10 ratach

Studia na kierunku Administracja przygotowują do wykonywania pracy w szeroko rozumianej administracji państwowej i samorządowej oraz różnego rodzaju agendach publicznych (funduszach i agencjach), w instytucjach UE i organizacjach międzynarodowych, a także w różnego rodzaju podmiotach III sektora (stowarzyszeniach i fundacjach), współpracujących z administracją publiczną.

 

Wiedza z zakresu nauk prawnych, ekonomicznych i społecznych oraz zdobyte podczas studiów umiejętności przekładają się na późniejsze kariery absolwentów tego kierunku. Program studiów oraz metody nauczania zostały opracowane zgodnie z najnowszymi standardami kształcenia. Kończąc studia na kierunku Administracja zdobywają Państwo kwalifikacje zawodowe, przygotowujące do wykonywania funkcji urzędniczych (specjalistycznych) i menadżerskich w administracji publicznej.

Specjalizacje

 • Administracja unijna i międzynarodowa
 • Administracja podatkowa
 • Prawo i administracja dla przedsiębiorcy – NOWOŚĆ
 • Zarządzanie publiczne i e-administracja
 • Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym
 • Gospodarka przestrzenna – NOWOŚĆ

Wybitni wykładowcy, praktycy

 • prof. zw. dr hab. Janusz Symonides
 • prof. zw. dr hab. Jerzy Kuciński
 • dr hab. Witold Mikułowski, prof. SAN
 • dr hab. Bogumił Szmulik, prof. SAN
 • dr hab. Katarzyna Popik, prof. SAN
 • dr Sławomir Peszkowski
 • dr Irena Jackiewicz
 • dr Elżbieta Jarzęcka-Siwik
 • dr Agnieszka Pieniążek
 • dr Tomasz Kulisiewicz

Dlaczego warto?

 • Podczas studiów zdobędziesz ogólną wiedzę z dziedzin: prawa, w tym w szczególności prawa administracyjnego, ekonomii i zarządzania publicznego, finansów publicznych, nauki o państwie, politologii oraz socjologii.
 • Będziesz doskonalić praktyczną umiejętność tworzenia projektów polityk publicznych i strategii działania organów państwa, przygotowywania projektów aktów prawnych i oceny skutków regulacji, interpretowania przepisów prawnych, redagowania dokumentów najczęściej występujących w praktyce administracji, stosowania przepisów procedury administracyjnej.
 • Dzięki studiom na tym kierunku będziesz rozumiał dlaczego nie ma państwa bez administracji publicznej, jakie są cele stawiane przed nowoczesną administracją publiczną i jakie są jej nowoczesne formy działania.
 • Program studiów oraz metody kształcenia są zgodne z kryteriami Europejskiego Stowarzyszenia Akredytacji Programów Administracji Publicznej (EAPAA) oraz Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji.
 • Wiedzę przekazywać Ci będą znakomici specjaliści: wybitni dydaktycy akademiccy oraz doświadczeni praktycy: konsultanci, doradcy i eksperci ds. wdrażania standardów administracji oraz urzędnicy administracji rządowej i samorządowej, w tym byli i obecni dyrektorzy departamentów w ministerstwach i urzędach centralnych.