Studia I stopnia

Kierunki

* Nauka odbywa się w ramach odrębnej ścieżki kształcenia na kierunku Filologia, Pedagogika, Socjologia lub Zarządzanie.