Erasmus+

Erasmus w pigułce

Czym jest Erasmus+?

 To unijny program na rzecz kształcenia młodzieży i pracowników akademickich.

Umożliwia wyjazdy studentów na studia lub praktyki w innym kraju europejskim oraz wymiany kadry akademickiej.

Czy to darmowy program?

Tak, jest to darmowy program. Studenci otrzymują atrakcyjne dofinansowanie miesięczne.

Stawki miesięczne zależą od kraju pobytu oraz rodzaju wyjazdu- studia/praktyka.

 

  • Stawki miesięczne na wyjazd na studia
  • Stawki miesięczne na wyjazd na praktyki
Czy muszę mieć wysoką średnią, aby skorzystać z wyjazdu?

Nie! Na naszej uczelni każdy ma szansę na wyjazd.

Wszystko zależy od dostępności wolnych miejsc i środków, które mamy do wykorzystania. Zasady realizacji wyjazdów są na naszej stronie internetowej- http://erasmus.san.edu.pl/files-to-download

Na jak długo mogę wyjechać?

Studia- jeden semestr/cały rok akademicki

Praktyki- min. 2 miesiące, max. 12 miesięcy

Nie wiem jak się za to zabrać… Czy ktoś mi pomoże?

Oczywiście. Możesz zawsze liczyć na wsparcie pracowników biura Erasmus+ (erasmus@san.edu.pl lub incoming@san.edu.pl)

Gdzie mogę wyjechać na studia?

Mamy ponad 100 uczelni partnerskich w różnych krajach europejskich. Ich lista jest na naszej stronie internetowej- http://erasmus.san.edu.pl/partner-universities

Gdzie mogę wyjechać na praktykę?

Zwykle studenci szukają sobie miejsc praktyk korzystając z różnych stron internetowych, które można znaleźć tutaj- http://erasmus.san.edu.pl/internships

Oczywiście, biuro Erasmus+ zawsze służy radą i wsparciem oraz weryfikuje miejsca praktyk.

ERASMUS IN A NUTSHELL

What is Erasmus + programme?

It is the European Union student and teacher exchange programme.

It allows students to apply for exchange study and internship in other countries participating in the programme. It also helps academic staff to perform teaching and training activities in partner universities.

Is it for free?

Yes, it is for free J. Students receive additional monthly funding in Euro currency.

Monthly rates depend on the country and the type of mobility- studies or  internship.

 

  • Monthly funding per month for Erasmus+ studies

 

Countries’ group

Monthly funding per month in 2021

Group 1- Denmark, Finland, Iceland, Ireland, Luxembourg, Sweden, United Kingdom, Liechtenstein, Norway and countries of 14th region

 

                                 520  

Group 2- Austria, Belgium, Germany, France, Italy, Greece, Spain, Cyprus, Netherlands, Malta, Portugal and countries of 15th region

 

                                 500  

Group 3- Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Latvia, Lithuania, Hungary, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, North Macedonia, Turkey

 

                                 450  

 

  • Monthly funding per month for Erasmus+ internship

Countries’ group

Monthly funding per month in 2021

Group 1- Denmark, Finland, Iceland, Ireland, Luxembourg, Sweden, United Kingdom, Liechtenstein, Norway and countries of 14th region

 

670

Group 2- Austria, Belgium, Germany, France, Italy, Greece, Spain, Cyprus, Netherlands, Malta, Portugal and countries of 15th region

 

650 

Group 3- Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Latvia, Lithuania, Hungary, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, North Macedonia, Turkey

 

600 

 

Do I need high marks to go on Erasmus+?

Not necessarily! J At our university, everyone has a chance to take part in the Erasmus+ programme.

 All depends on vacancies and available fundings. The rules and conditions of Erasmus+ mobilities are available on our website - http://erasmus.san.edu.pl/files-to-download

For how long can I go?

Studies - one semester / whole academic year

Internships- min. 2 months, max. 12 months

I don't know how to start the preparations... Will someone help me?

Of course. You can always count on the support of Erasmus + office employees (erasmus@san.edu.pl or incoming@san.edu.pl)

Where can I go to study?

We have over 100 partner universities in various European countries.

Their list is available on our website - http://erasmus.san.edu.pl/partner-universities

Where can I go for an internship?

Usually, students look for internships using different websites that can be found here- http://erasmus.san.edu.pl/internships

Of course, the Erasmus + office is always ready to advise, and support you as well as verify chosen company/enteprise.