Sekretariat Seminarium Doktoranckiego

mgr Katarzyna Witaczek
sprawy administracyjne 

Społeczna Akademia Nauk
ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź, p. 17  
tel.: 42 664 66 58
e-mail: doktoranckie@san.edu.pl 

Godziny pracy
poniedziałek - piątek
8.00-16.00

Wizytę w Sekretariacie należy uprzednio umówić mailowo lub telefonicznie.

dr Agata Kołodziejska, prof. SAN
Koordynator ds. doktoryzowania i rozwoju naukowego kadry

Społeczna Akademia Nauk
ul. Sienkiewicza 9
90-113 Łódź
e-mail: akolodziejska@san.edu.pl