Opis i cele seminarium

Ofertę seminarium kierujemy do osób, które zamierzają rozwinąć swoją wiedzę w obszarze metodologii badań w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości oraz przygotować i obronić rozprawę doktorską. Doktorat posiada wysoką wartość nie tylko w pracy naukowej, lecz również w pracy w biznesie i konsultingu, administracji publicznej, a także w polityce. Posiadanie stopnia doktora dla osób planujących karierę akademicką stanowi niezbędny etap rozwoju, a praktykom biznesu i ekspertom w obszarze konsultingu pozwala na wyróżnienie się w branży.         

 

Społeczna Akademia Nauk posiada od roku 2006 uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora zakresie nauk o zarządzaniu i jakości. Wychodząc naprzeciw potrzebie ciągłego doskonalenia kwalifikacji oraz mając na uwadze, że wykształcenie magisterskie stało się na tyle popularne, że nie pozwala nawet najlepiej przygotowanemu absolwentowi na wyróżnienie się, nasza uczelnia od roku 2008 oferuje seminarium doktoranckie, które przygotowuje do uzyskania stopnia doktora w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości. Zobacz zasady postepowań doktorskich SAN.

 

Celem 2-letniego seminarium doktoranckiego jest przygotowanie jego uczestników do samodzielnej pracy naukowej, której wynikiem będzie rozprawa doktorska i uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości.   

 

W trakcie seminarium realizowany jest program pozwalający na rozwój warsztatu naukowego w zakresie stosowania metod naukowych w rozwiązywaniu problemów oraz umiejętności organizacji badań naukowych, a także przygotowanie do rozwoju własnej ścieżki kariery zawodowej. Dzieje się to między innymi poprzez zajęcia z metodyki badań jakościowych, ilościowych, tworzenia prac badawczych, oraz warsztatów tworzenia publikacji naukowych. Oprócz tego realizowany jest blok specjalizacyjny, w ramach którego słuchacz może rozwijać indywidualne zainteresowania naukowe i przygotowywać rozprawę doktorską w wybranej problematyce naukowej związanej z zarządzaniem. Indywidualne podejście zapewnia komfortowe warunki rozwoju kwalifikacji.

 

Seminarium doktoranckie w Społecznej Akademii Nauk zapewnia znakomite warunki do rozwoju wiedzy i zapewnia kadrę wybitnych profesorów, posiadających wieloletnie doświadczenie promotorskie.

Absolwenci seminarium i sylwetka absolwenta

Absolwent seminarium doktoranckiego w naukach o zarządzaniu i jakości  wykazuje się:

  • wiedzą z dziedziny najważniejszych zagadnień i problemów nauk o zarządzaniu i jakości;
  • umiejętnością krytycznego rozumienia wiedzy i jej praktycznego wykorzystywania do opisu oraz analizy problemów badawczych,
    a także umiejętności organizowania badań naukowych w obszarze organizacji;
  • przygotowaniem w tworzeniu i realizacji złożonych projektów mających na celu efektywne rozwiązywanie problemów badawczych;
  • biegłością i jasnością w wyrażaniu własnych poglądów oraz ich jednoznacznego przedstawiania i konsultowania w gronie specjalistów;
  • zrozumieniem zobowiązań profesjonalnych i społecznych absolwenta studiów z obszaru nauk społecznych.

Opiekun merytoryczny

Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski – profesor nauk ekonomicznych i humanistycznych. Zainteresowania badawcze obejmują organizację i zarządzanie, a w szczególności: zarządzanie publiczne oraz organizację instytucji szkolnictwa wyższego, krytyczny nurt zarządzania, epistemologię oraz metodologię nauk społecznych i humanistycznych, kulturę organizacyjną i zarządzanie międzykulturowe, marketing, jak również zarządzanie przedsiębiorstwami rodzinnymi. Pracuje na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie zajmuje stanowisko prorektora SAN ds. badań naukowych i internacjonalizacji, kierownika Katedry Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego w Instytucie Spraw Publicznych Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Realizuje się również, od wielu lat, w biznesie, pełni funkcję Prezesa Zarządu Public Consulting Group Polska, będącej częścią międzynarodowej korporacji PCG. Wcześniej przez ponad 20 lat gromadził liczne doświadczenia z pracy menedżerskiej, w zarządach i radach nadzorczych wielu firm polskich oraz międzynarodowych ( “Goplana”, “Nestle”, “Fazer”, “FPL Consultant”, “Polski Len”, “GTL”).