• Opłata rekrutacyjna: 500 zł
  • Czesne: 490 zł/miesiąc (23520 zł za cały okres studiów)

Opłata czesnego obejmuje koszty przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej.