2 dyplomy w 2 lata

2 dyplomy w 2 lata

Studia magisterskie są drugim etapem w kształceniu na uczelni wyższej. Dla wielu jednak to nie koniec edukacji i poszerzania swoich kwalifikacji. Część studentów z chęcią rozwija swoje pasje i zainteresowania wybierając studia podyplomowe. A co jakby połączyć te dwa rodzaje studiów? Otóż jest taka możliwość. Kandydatów zainteresowanych kierunkiem Zarządzanie zapraszamy do skorzystania z oferty zrobienia dwóch dyplomów w dwa lata.

 

Jak to wygląda w praktyce? Studenci studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie oprócz czterech semestrów studiów magisterskich dodatkowo uczestniczą od drugiego semestru w zajęciach ze studiów podyplomowych. W efekcie po dwóch latach otrzymują dyplom magistra oraz dyplom ukończenia trzysemestralnych studiów podyplomowych.

Dla poszczególnych ścieżek kształcenia przygotowane zostały następujące profile:

Zarządzanie (studia magisterskie) + Psychologia biznesu dla menadżerów (studia podyplomowe)

Zarządzanie ze ścieżką kształcenia Rachunkowość i finanse w zarządzaniu (studia magisterskie) + Kadry i płace z elementami rachunkowości (studia podyplomowe)

Zarządzanie ze ścieżką kształcenia Logistyka w zarządzaniu (studia magisterskie) + Menedżer logistyki (studia podyplomowe)

Zarządzanie ze ścieżką kształcenia Digital Marketing i Social Media (studia magisterskie) + Komunikacja w modzie (studia podyplomowe)

OPISY KIERUNKÓW NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH

PSYCHOLOGIA BIZNESU DLA MENADŻERÓW

Opis kierunku i cele studiów

Podstawowym założeniem studiów jest doskonalenie umiejętności menedżerskich u aktualnej i potencjalnej kadry zarządzającej. Studia umożliwiają Słuchaczom poszerzenie przydatnej w pracy zawodowej i życiu codziennym wiedzy oraz umiejętności z psychologii biznesu. Ponadto rozwijają umiejętności praktyczne, samodzielnego myślenia, komunikacyjne, gotowości do podejmowania wyzwań i wychodzenia poza schematy w ramach efektywności realizacji zadań pracowniczych.

Znajomość aspektów psychologii biznesu pozwala kadrze zarządzającej w istotny sposób wpływać na poprawę jakości i efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw.                 

 

Adresaci studiów

Studia podyplomowe z psychologii biznesu dla menadżerów są zintegrowanymi studiami łączącymi wiedzę  i umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii motywowania i przywództwa, psychologii podejmowania decyzji, psychologii rozwiązywania konfliktów, psychologii emocji, psychologii komunikacji interpersonalnej, psychologii zarządzania, psychologii społecznej, psychologii pracy oraz psychologii marketingu.

Zakres tematyczny studiów wpisuje się w szereg zagadnień związanych z efektywnym zarządzaniem w biznesie. Na studiach prezentowane są kompleksowo podstawowe problemy i istotne zasady warunkujące sprawne funkcjonowanie jednostek organizacyjnych.

Oprócz interdyscyplinarności studiów ich atutem jest kadra dydaktyczna, składająca się ekspertów łączących wiedzę teoretyczną z praktyką.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych jest przygotowany w wymiarze teoretycznym i praktycznym m.in. do pracy i kierowania zespołami pracowniczymi, do pracy w działach HR, biurach pośrednictwa pracy, administracji publicznej, firmach konsultingowych, w firmach średniej wielkości oraz w koncernach na stanowiskach zarówno samodzielnych, jak i kierowniczych.

Praktyczny wymiar studiów czyni sylwetkę Absolwenta konkurencyjną na rynku pracy.

KADRY I PŁACE Z ELEMENTAMI RACHUNKOWOŚCI

Opis kierunku i cele studiów

 • Pozyskanie przez studenta wiedzy z zakresu prowadzenia spraw kadrowo- płacowych w jednostkach gospodarczych.
 • Wykształcenie u studentów umiejętności obsługi programów kadrowo- płacowych oraz Płatnika.
 • Pozyskanie wiedzy z zakresu prawa pracy, zarządzania kompetencjami pracowniczymi.   

 

Adresaci studiów

 • Osoby pragnące znaleźć zatrudnienie w działach kadrowo- płacowych.
 • Osoby pragnące poszerzyć zakres swoich kompetencji np. pracownicy biur rachunkowych.
 • Osoby zamierzające uaktualnić i poszerzyć swoją dotychczasową wiedzę.
 • Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, chcące samodzielnie prowadzić sprawy kadrowo -płacowe. 

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent zdobywa solidną wiedzę ogólnoekonomiczną połączoną ze specjalistyczną wiedzą z zakresu kadr, płac i rachunkowości. Wiedza ta daje szansę skutecznego ubiegania się o atrakcyjną pracę w instytucjach finansowych i jednostkach budżetowych przedsiębiorstw. 

 

MENEDŻER LOGISTYKI

Opis kierunku i cele studiów

Studia podyplomowe „Menedżer logistyki”, służą poszerzeniu i aktualizacji przygotowania zawodowego wyniesionego z edukacji na poziomie licencjackim lub magisterskim oraz zdobycie nowych kompetencji w zakresie innego kierunku niż wykształcenie dotychczasowe. Zakres i tematyka zajęć ukierunkowane są na kształtowanie umiejętności, których wymaga obecnie rynek pracy. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców posiadających wiedzę praktyczną w tematyce logistyki a zdobyte wiedza i umiejętności wpłyną na podniesienie praktycznych kompetencji przyszłych i obecnych menedżerów logistyki. Celem studiów jest zdobycie kompleksowej wiedzy w zakresie zarządzania obszarem logistyki w przedsiębiorstwach, poszerzonej o wiedzę praktyczną oraz wymianę doświadczeń, zdobycie holistycznego spojrzenia na wszystkie obszary. Podczas studiów rozwijane będą dodatkowo kompetencje w obszarze zarządzanie zespołem z uwzględnieniem specyfiki branży.

 

Adresaci studiów

Program studiów powstał z myślą o wszystkich osobach, które pracują w logistyce oraz tych którzy wiążą swoją przyszłość z tą branżą. Przede wszystkim kierowany jest do:

 • absolwentów studiów minimum pierwszego stopnia planujących rozpoczęcie kariery zawodowej w szeroko rozumianej logistyce
 • pracowników logistyki, którzy chcą usystematyzować swoją wiedzę, planują rozwijać swoje kompetencje w kierunku menedżerskim, ale dodatkowo zyskać holistyczne spojrzenie na wszystkie obszary zarządzania logistyką przedsiębiorstwa, wychodząc poza obszar, w którym pracują na co dzień
 • osób pragnących zmienić branżę, którzy poszukują inspiracji oraz kompleksowej wiedzy przygotowującej ich do pracy w logistyce. Program pozwoli tym osobom w krótkim czasie zdobyć wiedzę wzbogaconą o aspekty praktyczne, aby następnie samodzielnie ją wykorzystać podczas procesu rekrutacyjnego, a tym samym już w pracy dla nowego pracodawcy

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych „Menedżer logistyki” zdobędzie kompleksową wiedzę poszerzoną o umiejętności praktyczne i wymianę doświadczeń, które przygotują go do pracy lub rozwoju kariery zawodowej w obszarze logistyki.  Zdobędzie również wiedze i praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania zespołami w obszarze logistyki. Po ukończeniu studiów absolwent będzie mógł skorzystać ze wsparcia w profilowaniu własnej kariery zawodowej.

KOMUNIKACJA W MODZIE

Opis kierunku i cele studiów

Dziennikarstwo i promocja, oraz umiejętności miękkie skupione na branży modowej. Studenci uczą się języka modowego a także podstaw praktyki pisania o modzie. Można się również spodziewać modułów związanych z filmem, fotografią modową, historią mody. Absolwent studiów będzie potrafił też wykorzystywać media społecznościowe w celach marketingowych i promocyjnych; planować i zarządzać kampaniami realizowanymi w świecie wirtualnym; stosować nowoczesne metody działań promocyjno-sprzedażowych w obszarze Internetu oraz projektować strategie komunikacyjne w wielu obszarach z użyciem zasad i narzędzi marketingu treści.

„W 2022 r. rynek modowy w Polsce osiągnie wartość ponad 43 mld zł. To coraz bardziej perspektywiczna branża dla młodych ludzi” – pisał w grudniu 2017 roku portal money.pl. Tendencja ta potwierdziła się zwłaszcza w czasie pandemicznym, kiedy to rywalizacja na rynku e-commerce zwiększyła zapotrzebowanie na osoby sprawnie poruszające się w nowych nowych mediach. Ze względu na szybki rozwój tej branży rośnie zapotrzebowanie na specjalistów, którzy będą potrafili o modzie pisać i tworzyć dla marek modowych strategie komunikacyjne.

 

Cele studiów:

 • unikatowa w Polsce możliwość połączenia wiedzy i umiejętności dziennikarza modowego z wiedzą i umiejętnościami z zakresu promowania i rozwijania marki modowej
 • zdobywanie kluczowych umiejętności pod okiem profesjonalistów-praktyków z branży modowej, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz Marketingu i Zarządzania
 • możliwość odbywania praktyk w firmach związanych z branżą modową
 • jesteśmy zawsze na bieżąco:  program studiów podlega regularnym modyfikacjom

 

Adresaci studiów

Adresatami studiów podyplomowych są osoby, które chciałyby związać się zawodowo z nowymi mediami, dołączając do działających już multimedialnych newsroomów radiowych, prasowych czy telewizyjnych, bądź tworząc własne miejsca pracy (portale internetowe, blogosfera). Adresatami są również osoby chcące rozpocząć własną działalność marketingową w Internecie, np. właściciele małych przedsiębiorstw czy jednoosobowych firm, którzy chcą w nowoczesny sposób promować swoją działalność; studia są też dla menedżerów i pracowników działów Public Relations, HR oraz IT, marketingu i promocji, którzy chcą podnieść swoje umiejętności i kompetencje w zakresie: social mediów, content, brand i digital marketingu oraz tradycyjnego marketingu, reklamy i promocji w branży modowej.

 

W roku akademicki 2021/22 wykłady mentorskie na tym kierunku poprowadzi Pani Joanna Hawrot.

Joanna Hawrot – zdobywczyni tytułu Projektant Roku #BEGINDESIRE konkursu Hush Selected 2014, CEO marki HAWROT. Od 2008 roku tworzy tematyczne cykle kolekcji w estetyce swobodnie poruszającej się między haute couture a prêt-à-porter. Projektantka realizuje filozofię FROM FASHION TO ART, prezentując kolekcje w formie multimedialnych instalacji. Jej projekty zdobyły międzynarodowe uznanie w trakcie najważniejszych branżowych wydarzeń w Nowym Jorku, Berlinie, Paryżu, Düsseldorfie i Tokio.

 

 

Opiekun kierunku: 

dr Monika Weychert

 

Adiunktka i kierowniczka katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej SAN Warszawa (z tą uczelnią związana od 2015 roku). Od 2016 roku współpracuje również z Instytutem Badań Przestrzeni Publicznej ASP w Warszawie.

 

Dziennikarka i specjalistka w zakresie krytyki artystycznej. Pierwsze artykuły publikowała w lokalnej toruńskiej „Gazecie Pomorskiej” w latach 90. i od tej pory pisuje regularnie do różnych periodyków. Obecnie współpracuje z „Szumem” i „Czasem Kultury”. Pisała także do „Aspiracji”, Culture.pl, „Ha!Art-u”, „Kultury Enter”, „Magazynu Sztuki”, „Purpose”, „Secesji”, „Widoku”, „Art&Business”, „Dialogu Pheniben”, „Notesu na 6 tygodni”, „Obiegu”. Jest członkinią prestiżowego Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA. Była dziennikarką „TVP Kultura” (m.in. Informacji Kulturalnych). Zajmuje się także zagadnieniami PR i reklamy.

 

Kontakt: mweychert@san.edu.pl