Powrót

Koło Naukowe Zarządzanie z ludzką twarzą

Koło Naukowe Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie Społecznej Akademii Nauk

w Warszawie

Serdecznie zapraszamy Studentów SAN Warszawa do udziału w Kole Naukowym

 „Zarządzanie z ludzką twarzą

 

Koło Naukowe zajmuje się wymianą doświadczeń zarówno naukowych jak i praktycznych. Spotkania w ramach Koła Zarządzania będą dotyczyły: dyskusji naukowych, metod prowadzenia badań naukowych, kwestii publikacji prac naukowych. Odbywać się także będą  spotkania z przedstawicielami nauki i praktyki gospodarczej. 

 

Cele koła naukowego

 • pogłębianie wiedzy w zakresie zarządzania
 • wspieranie członków Koła w ich rozwoju naukowym
 • współpracę z innymi kołami naukowymi, mającymi tożsamy przedmiot funkcjonowania
 • współpracę członków Koła we wspólnym kształceniu i rozwiązywaniu zadań naukowych.

 

     Koło realizuje swoje cele w szczególności przez:

 • organizację spotkań o charakterze naukowym i konferencji naukowych
 • przygotowywanie publikacji naukowych
 • kontakty z przedstawicielami środowiska naukowego oraz instytucji promujących różne formy zarządzania
 • współpracę z innymi organizacjami studenckimi

Plan działalności koła naukowego

 • 28 listopad 2022r.- Udział w Konferencji pt. „Jakość w zarządzaniu” Organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Total Quality Management Instytut Zarządzania Akademii Sztuki Wojennej Warszawa, al. gen. A. Chruściela „Montera” 103 blok nr 14 00-910 Warszawa ( hybrydowo)
 • 1 grudnia 2022r.- Udział w Międzynarodowej Konferencji Finalnej projektu Erasmus+ ESTET Wydarzenie pt. "Edukacja i Szkolenia na Rzecz Zrównoważonej Turystyki w Europie".
 • 7 kwietnia 2023r.- Udział w ІІ Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej p. „Rozwój edukacji i nauki jako strategii formowania kultury przyszłości”, Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M. P. Dragomanowa Kyiv, Pyrohowa 9 ( online)
 • grudzień 2022r., marzec 2023r., czerwiec 2023r.- spotkania członków i opiekunów koła, raz na trzy miesiące 

Zapisy do koła naukowego

Zainteresowanych Studentów zapraszamy do kontaktu: 

dr Adam Kałowski – Opiekun naukowy Koła Zarządzania 

e-mail: akalowski@san.edu.pl