Powrót

Koło Naukowe Marketingu i Turystyki

 

Koło Naukowe Marketingu i Turystyki

 

 

Koło naukowe zajmuje się problematyką i zagadnieniami z zakresu szeroko rozumianej turystyki oraz marketingu. 

Cele koła naukowego

  • podejmowanie dyskusji i połączenie doświadczenia podróżników, przedsiębiorców i naukowców w celu rozwijania ducha podróżnika,
  • obserwowanie i analizowanie tendencji rozwojowych z zakresu turystyki 
  • prezentowanie dorobku naukowego podejmującego problematykę zagadnienia
  • badanie perspektyw rozwoju przedsiębiorstw turystycznych 
  • zorganizowanie forum wymiany doświadczeń, umożliwiając w ten sposób przepływ informacji i wiedzy.

Sposób realizacji celów

  • regularne spotkania z członkami Koła Naukowego,
  • spotkania gościnne z praktykami, podróżnikami (wykłady, dyskusje, konwersatoria)
  • warsztaty dotyczące umiejętności turystycznych
  • uaktywnienie forum wymiany poglądów i doświadczeń z zakresu różnych form turystyki i rekreacji

Zapisy do koła naukowego

Zainteresowanych Studentów zapraszamy do kontaktu: 

mgr Anna Molęda-Kompolt- Opiekun Koła Naukowego:

e-mail: akalowski@san.edu.pl