Aktualności

Logistyka w ratownictwie

« wróć

W dniach 4-7 września 2018 r. w Mikołajkach odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod hasłem „Logistyka w ratownictwie”. Głównym celem tej interdyscyplinarnej konferencji było umożliwienie wymiany poglądów z różnych dyscyplin i kierunków nauki, a przede wszystkim przeanalizowanie problemu optymalizowania procesu logistycznego przebiegu akcji niesienia pomocy przy zdarzeniach negatywnych o zróżnicowanej skali i zasięgu. Oprócz zagadnień związanych z szybkim i efektywnym przeprowadzaniem akcji ratunkowych omówione zostały tematy związane ze sposobami i metodami przeciwdziałania zagrożeniom oraz sposoby likwidacji skutków zdarzeń.

 

V Międzynarodową Konferencję Naukową Logistyka w ratownictwie otworzyli: prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik; prof. dr hab. inż. Monika Madej; prof. dr hab. Henryk Spustek i reprezentujący Społeczną Akademię Nauk prof. dr hab. Jerzy Telak.         

 

Społeczna Akademia Nauk była współorganizatorem konferencji, a wiceprzewodniczącym Komitetu Naukowego dr hab. Jerzy Telak, prof. SAN, kierownik Katedry Logistyki Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie SAN w Warszawie.

 

Referaty naukowe wygłosili:

  • dr hab. Jerzy Telak, prof. SAN, dr Oksana Telak, Stan bezpieczeństwa na polskich obszarach wodnych, aspekty nie tylko logistyczne;
  • dr hab. Jerzy Telak, prof. SAN, mgr Katarzyna Gad, Optymalne uwarunkowania umiejętności i kwalifikacji członków zespołu ratownictwa wodnego funkcjonującego w PSP;
  • dr Władysław Przyjemski, Identyfikacja śladów użycia broni palnej – aspekty logistyczne.