Aktualności

Logistyka w bezpieczeństwie, zarządzaniu, medycynie i ratownictwie

« wróć

7 czerwca w SAN Warszawa odbyła się I Międzynarodowa konferencja naukowa pod hasłem „Logistyka w bezpieczeństwie, zarządzaniu, medycynie i ratownictwie”. Fundament tego spotkania stanowiły bardzo ciekawe referaty oraz warsztaty plenerowe – logistyka miejska m. st. Warszawy.

 

Odbywająca się po raz pierwszy międzynarodowa konferencja zorganizowana była przez Zakład Eksploatacji i Diagnostyki Środków Transportu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, Zakład Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, Katedrę Podstaw Logistyki Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu oraz Katedrę Logistyki SAN w Warszawie. Partnerami wydarzenia byli: Parker Poland Sp. z o. o. w Czosnowie, Towarzystwo Naukowe „Bezpieczeństwo i Ratownictwo” oraz Warszawskie Centrum Edukacyjne „Matel Service”.

 

Komitet naukowo-organizacyjny seminarium tworzyli: prof. dr hab. Jerzy Telak, dr inż. Andrzej Krzyszkowski, płk dr inż. Adam Rurak, prof. dr hab. Maciej Stajniak.

 

I Międzynarodową konferencję naukową Logistyka w bezpieczeństwie, zarządzaniu, medycynie i ratownictwie otworzyła Pełnomocnik Rektora Społecznej Akademii Nauk ds. filii w Warszawie dr hab. Anna Bąkiewicz, prof. SAN. Profesor nakreśliła miejsce, rolę i zadania Katedry Logistyki SAN.

 

Referaty naukowe wygłosili:

 • dr hab. Edmund Szweda, prof. SAN, Logistyczne aspekty bezpieczeństwa społeczności lokalnych;
 • dr hab. Tatiana Chubina (Ukraina), Czerkaski Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego im. Bohaterów Czarnobyla: kuźnia kadr dla ochrony przeciwpożarowej Ukrainy;
 • dr hab. Bogdan Szunewycz (Ukraina), Angielsko-ukraiński słownik terminów transportu drogowego: struktura i materiały badań;
 • gen. bryg. pil. dr inż. Ryszard Hać, Rekrutacja personelu administracji i obsługi technicznej do regionalnego portu lotniczego;
 • dr inż. Marek Kisilowski, Paradygmat bezpieczeństwa w zarządzaniu publicznym;
 • dr Grzegorz Gudzbeler, płk dr Władysław Przyjemski, Współczesne zagrożenia dla przetwarzania danych osobowych w kontekście RODO i sprawy Facebook – Cambridge Analytica;
 • dr Michał Borusiński, Logistyka w aspekcie kryminalistycznych działań Policji;
 • dr Roman Stawicki, mgr Emil Ratter, Styczne systemów zarządzania jakością BRC PACKAGING i ISO 9001:2015;
 • dr Oksana Telak, mgr Bernard Motylewski, Logistyka podmiotu ratownictwa wodnego działającego na śródlądowych obszarach wodnych;
 • dr Dariusz Skalski, dr Piotr Lizakowski, dr Sławomir Dębski, mgr Magdalena Formela, mgr inż. Michał Tuz, kmdr mgr inż. Daniel Pożarski, Logistyka kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli;
 • dr Ewa Zieliński, dr Kinga Grobelska, dr Ahmad El-Essa, Logistyka przekazania pacjenta zatrutego tlenkiem węgla do komory hiperbarycznej;
 • dr hab. Jerzy Telak, prof. SAN, mgr Katarzyna Gad, Logistyka biura poselskiego, wybrane aspekty.