Aktualności

Korzystanie z Biblioteki w roku akademickim 2020/2021

« wróć

Czytelnicy zobowiązani są do stosowania zaleceń GIS oraz przestrzegania następujących zasad podczas pobytu w Bibliotece SAN Filia w Warszawie:

 

- noszenie maseczek ochronnych lub przyłbic,

- zachowanie odległości co najmniej 1,5 m pomiędzy sobą,

- przestrzeganie zakazu korzystania z miejsc wyłączonych z użytkowania,

- przestrzeganie zaleceń dopuszczalnej liczby osób w Bibliotece,

- używania środków dezynfekujących przy wejściu do Biblioteki

- korzystając z wolnego dostępu należy mieć rękawiczki, ponieważ książki nie idą na kwarantannę

- nie przychodzimy do biblioteki, jeśli źle się czujemy, dbamy o wspólne bezpieczeństwo.

 

 

Wprowadza się następujące zasady szczegółowe podczas przebywania użytkowników w Bibliotece:

 

- jednoczesna liczba użytkowników nie może przekraczać 4;

- użytkownicy nie są wpuszczani do Biblioteki, jeżeli jednoczesna liczba użytkowników wyniesie 4;

- stanowisko komputerowe jest dostępne, jednak przed przystąpieniem do korzystania trzeba założyć rękawiczki.

 

 

Wypożyczanie książek: 

 

- w celu skrócenia pobytu w Bibliotece można wysłać mailowo(biblioteka_wawa@spoleczna.pl) listę potrzebnych książek.