Aktualności

KONKURS "Wakacje z SAN"

« wróć

Weź udział w konkursie SAN, baw się i wygraj atrakcyjne nagrody rzeczowe! Wystarczy że wejdziesz na profil SAN Warszawa na Facebooku, napiszesz jaką książkę polecasz na wakacje i w atrakcyjny sposób (forma dowolna) uzasadnisz swoją decyzję.

Czekają na Ciebie książki i gadżety SAN.

Regulamin konkursu „Wakacje z SAN”

 1. Organizatorem konkursu jest Społeczna Akademia Nauk – Filia w Warszawie z siedzibą w Warszawie (00-842) przy ul. Łucka 11 (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Każdy komentarz konkursowy lub wypowiedź pod wątkiem konkursowym są równoważne z akceptacją Regulaminu.
 3. Konkurs jest otwarty dla wszystkich studentów, absolwentów i kandydatów na studia, którzy złożyli dokumenty (w przypadku, gdy uczestnik ma mniej niż 18 lat, wymagana jest zgoda opiekuna prawnego). Organizator rezerwuje sobie prawo do weryfikacji osób biorących udział w konkursie.
 4. W konkursie zostanie nagrodzonych 5 uczestników. Zwycięzca otrzyma nagrody książkowe oraz zestawy gadżetów SAN. Wartość nagrody to 100 zł (słownie: sto złotych)
 5. Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się z instrukcją w poście konkursowym oraz wypełnienia zadania konkursowego. W innym przypadku ich zgłoszenie nie będzie uznane.
 6. Żadna opłata lub zakup nie są wymagane by wziąć udział w Konkursie.
 7. Niekompletne lub obraźliwe zgłoszenia nie będą akceptowane. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zgłoszenia, które będą niekompletne, opublikowane po czasie lub niewyświetlone w wątku konkursowym. Użytkownik może opublikować tylko jedno ważne zgłoszenie.
 8. Niedozwolone są także nieuczciwe oraz niesportowe praktyki (kupowanie polubieni, używanie fałszywych profili do polubieni, używanie botów).
 9. Uczestnicy muszą wysłać swoje prace konkursowe przed godziną 20:00 CET, 15 września 2018 roku. Po tym terminie zgłoszenia nie będą brane pod uwagę.
 10. Nagrodzone zostanie pięcioro osób, które przygotują wpis konkursowy, który będzie przedstawiał wybór najbardziej pasjonującej książki na wakacje wraz z uzasadnieniem. Wyboru dokonuje trzyosobowe jury sędziowskie, złożone z pracowników Społecznej Akademii Nauk – Filia w Warszawie. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej w komentarzu pod postem konkursowym.
 11. Wszyscy zwycięzcy zostaną ogłoszeni najpóźniej do dnia 20 września 2018 r.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości uczestnika, w przypadku, gdy wystąpią podejrzenia, iż użytkownik łamie Regulamin, posługując się fałszywym kontem.
 13. Konkurs odbywa się w ramach obowiązującego polskiego prawa. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania konkursu, jeśli użytkownicy nie przestrzegają reguł lub łamią zasady Regulaminu.
 14. Konkurs nie jest sponsorowany, promowany oraz administrowany przez serwis Facebook. Zwalnia to serwis Facebook ze wszelkiej odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu oraz wyłonienie zwycięzcy.
 15. Niniejszy regulamin Konkursu podlega pod każdym względem pod ustawodawstwo i prawo Polski. Użytkownicy podlegają i poddają się wyłącznej jurysdykcji polskich sądów w odniesieniu do jakichkolwiek umownych lub pozaumownych roszczeń i sporów dotyczących Konkursu.