Aktualności

Konferencja turystyczna

« wróć

Wskazanie innowacyjności różnych obszarów destynacji turystycznych, szczególnie w aspektach marketingu i zarządzania, jako niezbędnych elementów napędzających rozwój sektora turystyki, to główny cel zorganizowanej 16 stycznia 2019 r. konferencji naukowej „Produkt turystyczny. Innowacje – Marketing – Zarządzanie”. Gospodarzami wydarzenia były Katedra Marketingu i Turystyki Społecznej Akademii Nauk oraz Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie.

 

Ponad 50 specjalistów z zakresu turystyki spotkało się w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie, żeby dyskutować o wyzwaniach stojących przed sektorem turystyki. „Trzeba śledzić trendy, być kreatywnym – to nie jest branża dla osób, które nie lubią dynamiki w życiu. Spotkania takie jak to dają nam możliwość zarówno spojrzenia na destynacje turystyczne z punktu widzenia nauki: statystycznie, badawczo, analitycznie, ale też umożliwiają skonfrontowanie wiedzy teoretycznej z konkretnymi przykładami, obiektami, doświadczeniami osób, które aktywnie działają w branży” – mówi dr Maciej Dębski, kierownik Katedry Marketingu i Turystyki w Społecznej Akademii Nauk.

 

Konferencję rozpoczął panel dyskusyjny „Współczesne wyzwania rynku turystycznego”, w którym wzięli udział przedstawiciele świata nauki: prof. Ewa Dziedzic (Szkoła Główna Handlowa), prof. Teresa Skalska (Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji), prof. Aleksander Panasiuk (Uniwersytet Jagielloński) oraz wybitni praktycy: Jacek Janowski (dyrektor Departamentu Promocji Turystyki Krajowej POT), Mateusz Czerwiński (Wiceprezes Zarządu Warszawskiej Organizacji Turystycznej). Moderatorki dyskusji prof. Agata Niemczyk i prof. Renata Seweryn zaproponowały niezwykle aktualną tematykę koncentrującą się na kwestiach wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, globalnych zjawiskach związanych z ocieplaniem klimatu oraz na kierunkach rozwoju turystyki dla Polski. Panel rozbudził wszystkich uczestników konferencji, dyskusja była bardzo ożywiona i merytoryczna.

 

Podczas trzech sesji tematycznych uczestnicy wygłaszali referaty, które zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, a także rozmawiali m.in. o przystosowaniu atrakcji turystycznych zlokalizowanych w Polsce do osób z niepełnosprawnościami, o rozwoju turystyki winiarskiej z punktu widzenia regionu Warny, usługach turystycznych na obszarach wiejskich czy, opierając się na przykładzie warszawskiego ogrodu zoologicznego, o roli wolontariatu w realizowaniu misji rekreacyjnej.

 

Wiele emocji w uczestnikach wzbudziły dyskusje o innowacyjności projektów turystycznych. Na innowacyjność patrzono z różnych aspektów: koncentrując się na wybranych obszarach tj. turystyka medyczna, klasztorna czy turystyka kulinarna; analizując narzędzia predykcyjnej inteligencji i personalizacji doświadczeń w turystyce; oceniając je jako możliwe źródła powstawania luk kompetencyjnych w obszarze prawa na podstawie ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz RODO. Nie zabrakło również tematów poruszających najnowsze z trendów tj. badanie wirtualnej rzeczywistości w kontekście turystyki. Podczas konferencji podjęto również tematy zarządzania ryzykiem w spółkach giełdowych działających na rynku organizatorów turystyki w Polsce i roli bezpieczeństwa w zarządzaniu produktem turystycznym. Konferencji „Produkt Turystyczny. Innowacje – Marketing – Zarządzanie”, która odbyła się w gmachu Społecznej Akademii Nauk w Warszawie, towarzyszył wernisaż wystawy fotografii Ireneusza Piątka „Jezioro Bodeńskie z perspektywy dwóch kół”.

 

„W konferencji wzięły udział osoby z trzech krajów, reprezentujące różne podmioty działające w sektorze turystycznym. Dało to możliwość spojrzenia na prezentowane tematy z różnych kątów, także takich, które dostrzega się dopiero wtedy, gdy ktoś zwróci na nie uwagę. Udział w tym spotkaniu pozwolił nam na poszerzenie horyzontów wiedzy i zebranie inspiracji do dalszego rozwoju” – dodaje dr Dębski. Konferencja naukowa „Produkt Turystyczny. Innowacje – Marketing – Zarządzanie” odbyła się we współpracy naukowej z zagranicznymi uczelniami: Universidad de Occidente (Meksyk), College of Public Administration Economic and Managament w Bratysławie oraz University of Economics w Warnie. Wydarzenie objęte zostałopatronatami honorowymi Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiej Organizacji Turystycznej. Patronatu branżowego udzieliła firma LogosTour. Za współpracę i patronat medialny organizatorzy dziękują również czasopismom „Hotelarz” oraz „Rynek Turystyczny”.