Aktualności

Konferencja Naukowa „Szkoła Logistyki”

« wróć

Przez cztery kolejne dni eksperci będą dyskutować o wyzwaniach w logistyce. Nasi przedstawiciele biorą udział w konferencji Naukowej „Szkoła Logistyki”, która odbywa się w Szczyrku w dniach 9-12 stycznia 2018 r.

Organizatorzy:

– Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

– Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie

– Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej

– Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Opolski

– Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku

– Wydział Prawa Administracji i Zarządzania Uniwersytetu im. J. Kochanowskiego w Kielcach

– Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie

– Społeczna Akademia Nauk, Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie w Warszawie

 

 

Patron: Rektor UTH w Radomiu prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

Patronat medialny:

Czasopisma: „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae”, „Logistyka”, „Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe”, „Technika Transportu Szynowego”

 

Konferencja to spotkanie środowisk naukowych zajmujących się zagadnieniami logistyki w celu:

 • wymiany doświadczeń i poglądów na temat miejsca logistyki w nauce,
 • standaryzacji podstawowych pojęć,
 • prezentacji aplikacyjnego wykorzystania nowych metod badawczych w logistyce,
 • prezentacji dorobku i kierunków rozwoju naukowego ośrodków zajmujących się zagadnieniami logistyki,
 • pomocy metodycznej młodym naukowcom poruszających się w obszarze logistyki,
 • poszukiwania innowacyjnych rozwiązań mających aplikacyjne wykorzystanie w logistyce,
 • prezentacja optymalnych i efektywnych rozwiązań w dziedzinie logistyki,
 • prezentacja metod i narzędzi naukowych wykorzystywanych w logistyce.

 

Obrady odbywać się będą w sekcjach tematycznych odpowiednich do tematyki zgłoszonych referatów:

 1. Kształcenie w zakresie logistyki; dorobek ośrodków naukowych
 2. Teoria i nowe metody w logistyce
 3. Zastosowania metod i narzędzi logistycznych
 4. Technika w logistyce
 5. Nowe obszary logistyki
 6. Badania młodych naukowców w logistyce
 7. Logistyka w służbie zdrowia
 8. Logistyka w zarządzaniu i służbach mundurowych

 

Komitet naukowy, w tym:

 • prof. dr hab. Anna Bąkiewicz
 • prof. dr hab. n. med. Alicja Borkowska – v-ce przewodnicząca
 • dr inż. Andrzej Krzyszkowski – przewodniczący
 • prof. dr hab. Anna Mężyk, sekretarz naukowy
 • prof. dr hab. Edmund Szweda
 • prof. dr Hab. Jerzy Telak
 • prof. dr hab. inż. Janusz Zawiła–Niedźwiecki v-ce przewodniczący

 

9 stycznia (wtorek)

Konferencję otworzył prof. dr hab. Janusz Zawiła-Niedźwiecki.

Prowadzący: prof. dr hab. Jerzy Telak, dr inż. Alicja Wąsowicz

 

Referaty Inauguracyjne

 • Kluczowe problemy i wyzwania publicznego zarządzania kryzysowego, prof. dr hab. Janusz Zawiła-Niedźwiecki Politechnika Warszawska;
 • Praca ludzka jako naturalny sakrament, prof. dr hab. Dariusz Pater UKSW Warszawa;
 • Zarządzanie dokonaniami w zintegrowanym łańcuchu dostaw, dr Piotr Korneta Baywa Agro Polska.

 

10 stycznia (środa)

 • Analiza programu studiów na kierunku logistyka w Społecznej Akademii Nauk, dr hab. Jerzy Telak, prof. SAN;
 • System pozyskiwania sprzętu wojskowego w siłach zbrojnych RP, Władysław Przyjemski, SAN;
 • Zastosowanie konstruktywnych systemów symulacyjnych w szkoleniu podmiotów zarządzania kryzysowego, dr Grzegorz Gudzbeler, SAN.