Aktualności

Konferencja naukowa „Region turystyczny - zarządzanie i rozwój. Narzędzia, metody, szanse, wyzwania, perspektywy”

« wróć

Region turystyczny – zarządzanie i rozwój.
Narzędzia, metody, szanse, wyzwania, perspektywy

 

 

9.00 – 10.00

Rejestracja uczestników – kawa powitalna

10.00 – 10.15

Uroczyste otwarcie konferencji:

prof. dr hab. Urszula Żuławska, Dziekan Wydziału Nauk o Zarządzaniu
i Bezpieczeństwie, Społeczna Akademia Nauk, filia w Warszawie

dr hab. prof. AWF Stanisław Piekarski, Dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacja,
AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Otwarcie wystawy: Turystyka jako czynnik rozwoju lokalnego

Dr Miłosz Giersz, Prezes Polskiego Towarzystwa Studiów Latynoamerykanistycznych

10.15 – 11.30

 

Uwarunkowania zarządzania konkurencyjnością regionów

Przewodniczący: Prof. dr hab. Aleksander Panasiuk, Uniwersytet Szczeciński

 • dr hab. prof. UEK Renata Seweryn – Demograficzno-geograficzne determinanty oceny bezpieczeństwa w turystyce (na przykładzie badań uczestników ŚDM Kraków 2016)
 • dr hab. prof. SGH Ewa Dziedzic, dr hab. prof. SGTiR Teresa Skalska – Ocena efektów ekonomicznych turystyki w miastach metropolitalnych
 • dr Piotr Dominik, dr hab. Adam Mazur – Wykorzystanie potencjału kuchni regionalnych i żywności tradycyjnej w rozwoju regionalnym
 • dr hab. Agata Niemczyk – Wielkie wydarzenia jako narzędzie komunikacji marketingowej miast
 • dr Koskowski Michał, dr Piotr Dominik – Rola dziedzictwa kulinarnego w regionalnych strategiach rozwoju turystyki w Polsce wobec współczesnych trendów w turystyce

11.30 – 12.00

Przerwa kawowa

12.00 – 13.45

 

Zarządzanie w regionie turystycznym

Przewodniczący: dr hab. Agata Niemczyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 • prof. dr hab. Aleksander Panasiuk – Zarządzanie destynacją turystyczną. Aspekty instytucjonalne
 
 • dr Natalia Latuszek – Znaczenie formy organizacyjnej convention bureaux dla ich działalności w miastach
 • mgr Aneta Oleksy-Gębczyk – Turysta jako interesariusz władz samorządu terytorialnego obszaru recepcji turystycznej – ujęcie relacyjne
 • dr Teresa Mitura – Dziedzictwo kulturowe i jego wpływ na tworzenie markowego produktu turystycznego na przykładzie Szlaku Kulinarnego Podkarpackie Smaki
 • dr Buczek-Kowalik, mgr Krzysztof Buczek – Wykorzystanie dziedzictwa historycznego do kreowania produktów militarnej turystyki kulturowej (na przykładzie Podkarpacia)
 • dr Ewa Szulc-Dąbrowiecka – Restrukturyzacja górskiego ośrodka turystyki masowej: przykład Zakopanego
 • dr Joanna Kantyka, dr Krzysztof Cieślikowski, dr Damian Herman – Rola sportowych imprez masowych w rozwoju turystyki w województwie śląskim w latach 2013–2016

13.45 – 14.30

Przerwa obiadowa

14.30 – 16.00

 

Zarządzanie przedsiębiorstwami i obiektami turystycznymi w regionie

Przewodnicząca: dr hab. prof. SGTiR Teresa Skalska

 • dr Krzysztof Cieślikowski – Nowoczesne obiekty sportowe jako atrakcyjne produkty turystyczne regionu
 • dr Anna Maria Wiśniewska – Analiza ofert turystyki medycznej w oparciu o strony internetowe przedsiębiorstw, świadczących usługi w sektorze turystyki medycznej
 • mgr Karolina Gołębieska, dr Anetta Majchrzak-Jaszczyk – Determinanty kształtujące wysokość cen pokoi hotelowych w wybranych miastach Polski
 • dr hab. Hanna Górska-Warsewicz, dr Agnieszka Maciąg, mgr inż. Maksymilian Czeczotko, mgr Olena Kulykovets, dr Jerzy Gębski – Rekrutacja i selekcja w przedsiębiorstwach hotelarskich i gastronomicznych
 • dr Piotr Majdak – Zrównoważona przestrzeń obszarów chronionych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Zarządzanie i rozwiązania praktyczne
 • dr Anna Migdał, dr Maciej Dębski – Kulturowe uwarunkowania znaczenia zaufania w usługach na przykładzie usług noclegowych
 • dr inż. Mateusz Tomanek – Satysfakcja uczestników Enea Bydgoszcz Triathlon

 

16.00 – 16.15

Zakończenie konferencji