Aktualności

Konferencja „Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego”

« wróć

W Warszawie rozpoczęła się wczoraj cykliczna (V) Konferencja naukowa „Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego” organizowana przez Instytut Ekonomiczny Społecznej Akademii Nauk.

 

Ze względu na znaczenie tematyki obrotu gospodarczego dla otoczenia biznesu oraz środowisk akademickich obrady plenarne podczas Konferencji naukowej odbywały się pod patronatem Ministerstwa Finansów. Tematyka Konferencji naukowej obejmująca istotne gospodarczo i społecznie znaczenie bezpieczeństwa ekonomicznego z roku na rok spotyka się z coraz większym zainteresowaniem polityków, środowisk akademickich jak i środowiska otoczenia biznesu. W konferencji naukowej łącznie udział wzięło ok. 240 osób z 45 ośrodków naukowych oraz eksperckich, 35 przedstawicieli Izb Administracji Skarbowej i Urzędów Celno-Skarbowych, około 30 znaczących gospodarczo organizacji komercyjnych, jak również delegaci środowiska biznesu, rządu oraz parlamentu.

 

Jest to jedyna w Polsce konferencja, w której porusza się najbardziej aktualne problemy szeroko definiowanego bezpieczeństwa ekonomicznego gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, państwa i sfery globalnej w ramach interdyscyplinarnego powiązania ekonomii, prawa oraz zarządzania. Z tego względu strategicznymi partnerami konferencji byli Polska Wytwórnia Papierów wartościowych, Dom maklerski Banku Ochrony Środowiska, Giełda Papierów Wartościowych, Polska izba Biegłych Rewidentów, Krajowa Izba Doradców Podatkowych i Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy.

 

Komitet Naukowy konferencji, jak co roku, postanowił uhonorować najlepszy artykuł naukowy konferencji (Best Paper Award). Nagroda została przyznana dla Pani prof. dr hab. Katarzynie Żukrowskiej, za opracowanie pt. The new financial realities in the EU caused by change of revenues of the general budget after Brexit. Case for Poland.

 

Kolejna konferencja odbędzie się w październiku 2018 r., na którą już dzisiaj serdecznie Państwa zapraszamy. Zachęcamy również do obejrzenia galerii zdjęć z wczorajszego dnia.