Aktualności

Konfekcja naukowa „Szkoła Logistyki”

« wróć

Społeczna Akademia Nauk jest współorganizatorem cyklicznej konferencji naukowej „Szkoła Logistyki”. Wydarzenie miało miejsce w dniach 8-11 stycznia br. i odbywało się w Szczyrku. 

 

Już kolejny raz specjaliści z dziedziny logistyki wymienili się swoimi doświadczeniami i wiedzą podczas konferencji naukowej „Szkoła Logistyki”. W tym roku spotkanie odbywało się pod patronatem J.M. Rektora UTH w Radomiu prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Łukasika oraz czasopism: „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae”, „Logistyka”, „Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe”, „Technika Transportu Szynowego”.

 

Obrady odbywały się w sekcjach tematycznych odpowiednich do tematyki zgłoszonych referatów:

 1. Kształcenie w zakresie logistyki; dorobek ośrodków naukowych
 2. Teoria i nowe metody w logistyce
 3. Zastosowania metod i narzędzi logistycznych
 4. Technika w logistyce
 5. Nowe obszary logistyki
 6. Logistyka społeczna
 7. Logistyka transportu
 8. Badania młodych naukowców w logistyce
 9. Logistyka w służbie zdrowia
 10. Logistyka w zarządzaniu i służbach mundurowych

 

Podczas konferencji przedstawiciele Katedry Logistyki SAN wygłosili następujące referaty:

 

 • dr hab. Jerzy Telak, prof. SAN i dr Oksana Telak
  Wybrane technologie dla infrastruktury drogowego transportu kołowego w warunkach szczególnych

 • płk (r.) dr Władysław Przyjemski  
  Obecne zagrożenia dla przetwarzania danych osobowych w kontekście RODO i sprawy Facebook - Cambridge Analityca z aspektami logistycznymi 

 • dr Mieczysław Magierski i płk (r.) dr Władysław Przyjemski
  Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie – wybrane aspekty analizy ryzyka