Aktualności

Kierunek: ZARZĄDZANIE

« wróć

Chociaż trendy na rynku pracy nieustannie się zmieniają, nowe technologie i coraz większa automatyzacja produkcji sprawiają, że znikają kolejne zawody i kierunki studiów, kierunek Zarządzanie wciąż cieszy się ogromną popularnością. Należy pamiętać, że zarządza się wszystkim i wszędzie – począwszy od zarządzania państwem, a kończąc na zarządzaniu własnymi zasobami, takimi jak np. czas. Uniwersalny charakter kierunku, prestiż i fakt, że jest klamrą nad wielu dziedzin sprawiają, że wybiera go wiele osób, które nie zaplanowało jeszcze swojej ścieżki zawodowej, lub przeciwnie – świadomych tego, że w przyszłości chcą pełnić funkcje kierownicze.

 

 

Zarządzanie jest popularnym, prestiżowym i uniwersalnym kierunkiem studiów łączącym ze sobą wiele dziedzin. Jego głównym celem jest przygotowanie młodych ludzi do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach rządowych, jednostkach administracji państwowej, a zwłaszcza do poprowadzenia własnej działalności gospodarczej, która będzie miała ugruntowaną pozycję na rynku. W zależności od wybranej specjalności przed absolwentami tego kierunku otwiera się bardzo szeroki wachlarz możliwości budowania ścieżki kariery – mówi dr Maciej Dębski, prodziekan Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie Społecznej Akademii Nauk w Warszawie.

 

 

Studia na kierunku Zarządzanie w Społecznej Akademii Nauk

Zaplanowanie ścieżki kariery i świadome podejmowanie wyborów dotyczących kształcenia i doskonalenia umiejętności zawodowych pozwala na budowanie swojej pozycji na rynku pracy już podczas studiów. Społeczna Akademia Nauk to szkoła wyższa w której stawiamy przede wszystkim na kształcenie praktyczne. Budując programy wzorujemy się na amerykańskich wzorcach, co pozwala na elastyczne łączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami niezbędnymi w pracy. Zarządzanie to bardzo obszerny kierunek – studia na nim obejmują ekonomię, finanse i rachunkowość, marketing, logistykę, jak również informatykę z całą paletą nowoczesnych narzędzi czy komunikację – zarówno w tradycyjnej formie, jak i tej prowadzonej online. Studenci przez trzy lata (studia licencjackie) zdobywają i kształtują twarde oraz miękkie kompetencje m.in. umiejętność pracy w zespole, zarządzania nim, konstruowanie i wdrażanie strategii marketingowych, przywództwo, wystąpienia publiczne, motywowanie, rozwój przedsiębiorstwa oraz optymalizacja procesów i kosztów.

 

Wiedza teoretyczna wykorzystywana jest podczas ćwiczeń i różnego rodzaju warsztatów. Studenci analizują rzeczywiste przypadki, co pozwala im nabywać praktyczne umiejętności niezbędne na rynku pracy. Zajęcia te kształcą również umiejętności efektywnej pracy i komunikacji w zespołach. Nasza kadra to doświadczeni praktycy rynku, którzy potrafią przekazać najbardziej aktualne zagadnienia, opowiedzieć o trendach, przedstawić problemy z którymi się trzeba mierzyć w pracy. Wielu profesorów wykładających zagadnienia teoretyczne to znani eksperci rynku, obecni i byli prezesi dużych przedsiębiorstw, doradcy biznesowi i teoretycy biznesu.

 

Wiedza ogólna zdobyta podczas studiów I stopnia pozwala kontynuować naukę na studiach II stopnia i rozwijać dalsze kompetencje na wybranych specjalnościach studiów magisterskich.

 

 

Dla kogo są studia na kierunku Zarządzanie?

Prawie każda firma i instytucja na rynku potrzebuje specjalistów w dziedzinie zarządzania. Na kierunku Zarządzanie odnajdzie się każdy kto ma podejście do ludzi i będzie potrafił odpowiednio nimi pokierować. W końcu mowa tu o kierowaniu zespołem, a zatem osoba pretendująca do roli kierownika musi lubić pracę z ludźmi, być otwarta oraz przede wszystkim komunikatywna. Zarządzanie to kierunek dla osób samodzielnych, ambitnych, zorganizowanych i z chęciami do dalszego rozwoju zawodowego.

 

 

Praca po studiach na kierunku Zarządzanie

Niestety dość rzadko od razu po studiach mamy szansę otrzymać stanowisko kierownicze. Absolwenci studiów zwykle muszą się sprawdzić w danej dziedzinie jako specjaliści, by móc w końcu awansować i piąć się po szczeblach kariery. Menadżer będzie potrzebny w każdej branży nie tylko handlowej, przemysłowej czy usługowej. Po studiach na kierunku Zarządzanie w Społecznej Akademii Nauk możesz zostać również projektantem systemów organizacji i zarządzania, analitykiem biznesowym, doradcą inwestycyjnym. Z pewnością po zdobyciu odpowiednich kwalifikacji i wiedzy będziesz mógł założyć własną firmę.

        

 

Marketing

Dotarcie z informacją o ofercie i produktach jest niezbędne żeby nasze towary i usługi zaistniały w świadomości innych ludzi. Specjalność Marketing na kierunku Zarządzanie pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia działań marketingowych na różnych rynkach – polskim i zagranicznych, przygotowywania kampanii reklamowych i promocyjnych, planowania mediów, kierowania pracą zespołów, prowadzenia działalności gospodarczej. Absolwenci specjalności Marketing potrafią poprowadzić negocjacje, analizować efektywność kampanii, optymalizować procesy i koszty, a także tworzyć strategie komunikacji i promocji.

 

Zarządzanie organizacjami

Od czego zacząć gdy w głowie pojawi się myśl o założeniu własnej firmy? Można od przygotowania biznesplanu, dzięki któremu przeanalizujemy szanse i ryzyka, zidentyfikujemy otoczenie rynkowe i zaprogramujemy cele w drodze do osiągnięcia sukcesu. Zarządzanie organizacjami to najbardziej uniwersalna specjalność z oferowanych na kierunku Zarządzanie w Społecznej Akademii Nauk. Jednocześnie jest to specjalność dająca wiedzę ogólną niezbędną na każdym stanowisku kierowniczym czy przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.   

 

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Pamiętajmy, że o sukcesie firmy decydują przede wszystkim ludzie. Umiejętności zdobyte na tej specjalności to przede wszystkim rozwiązywanie konfliktów, pozyskiwanie nowych pracowników w organizacji i kształtowanie liderów. Będzie to także podnoszenie kompetencje interpersonalnych i rozwijanie kapitału ludzkiego. Specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi przygotowuje do pełnienia roli dyrektora działu personalnego, czy też specjalisty z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Możesz również zostać menadżerem lub specjalistą w doradztwie zawodowym albo trenerem szkoleń w różnych branżach.

 

Zarządzanie finansami i rachunkowość

Gdybyście mieli najbardziej kreatywny pomysł na innowacyjną firmę o gwarantowanym sukcesie, a nie potrafili zarządzać jej finansami, to niestety prawdopodobnie jej istnienie na rynku byłoby dość krótkie. Studenci uczą się w jaki sposób efektywnie zarządzać finansami, optymalizować koszty, przygotowywać sprawozdania i wykorzystywać narzędzia informatyczne do rachunkowości i finansów. Jako absolwenci będziecie przygotowani do kompleksowej obsługi finansowo-księgowej wszelkich podmiotów gospodarczych oraz będziecie posiadali kompetencje do pracy na stanowisku specjalisty ds. księgowości.

 

Psychologia biznesu

Specjalność Psychologia biznesu realizowana w Społecznej Akademii Nauk na kierunku Zarządzanie łączy wiedzę z obszaru psychologii ogólnej – motywacji, zdolności do uczenia się, emocji z wiedzą na temat komunikacji w biznesie, doradztwa zawodowego i rekrutacji, motywowania i oceny pracowników, kształtowania ścieżek kariery i rozwoju odpowiednich kompetencji.

 

 

Więcej informacji:
Ewelina Grochowska
Koordynator Biura Rekrutacji,
tel. 22 656 36 18, rekrutacja_wawa@san.edu.pl