Aktualności

IV edycja Legii Akademickiej - przystąp do programu!

« wróć

Program Legia Akademicka realizowany jest przez Ministerstwo Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji i Nauki. W styczniu ogłoszona została jego IV edycja na rok akademicki 2020/2021. Program ochotniczego szkolenia studentów w ramach Legii Akademickiej składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Program ten jest skierowany do studentów, zarówno kobiet jak i mężczyzn, którzy chcieliby odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień wojskowy, myślą o wstąpieniu do wojska i służbie czynnej. Może on stać się przygodą, formą realizacji własnych pasji oraz szansą na zdobycie dodatkowych kwalifikacji.

Społeczna Akademia Nauk w roku akademickim 2019/2020 przystąpiła do programu Legia Akademicka. W 2019 r. SAN znalazł się w gronie Uczelni, które w ramach tego programu prowadziły szkolenie teoretyczne w module oficerskim i podoficerskim. W szkoleniu teoretycznym wzięło udział prawie 60 studentów Uczelni, a ponad 40 ukończyło szkolenie praktyczne i otrzymało stopień kaprala rezerwy.

"Legia Akademicka to zbliżenie się tradycji historycznej z mundurem. Uczy nas dyscypliny, niezapomnianych przeżyć, a zarazem logicznego myślenia." - Patryk Kuzański, student Społecznej Akademii Nauk na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, studia magisterskie. Uczestnik Legii Akademickiej w 2019 r. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o programie zapraszamy na spotkanie zorganizowane przez Instytut Bezpieczeństwa Narodowego SAN i Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi. Spotkanie odbędzie się 16 lutego 2021 r. o godz. 18.00 na uczelnianych TEAMS – zespół Legia Akademicka 2021 (kod dostępu: vhv9n6d).

Więcej informacji:

Ewentualne pytania prosimy przesyłać na adres mailowy: legia@san.edu.pl