Aktualności

Issues in Applied Linguistics

« wróć

W dniach 25-26 października 2018 r. w Baku odbyła się III Międzynarodowa Konferencja pod hasłem „Issues in Applied Linguistics”, która była zorganizowana przez Azerbaijan University of Languages. Celem tej konferencji było omówienie głównych problemów i nowych podejść w lingwistyce stosowanej.

Podczas tego spotkania Społeczną Akademię Nauk reprezentowała dr Iga Lehman, która wygłosiła wykład na temat: Inviting individual voice to second language academic writing: A conflict of goals or liberation of writer identity?