Aktualności

Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018

« wróć

29 września br. w pięknych wnętrzach Galerii Porczyńskich odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. Do grona studentów przyjęto 2000 młodych ludzi, którzy w murach naszej uczelni będą kształtować nie tylko wiedzę i umiejętności, ale też charakter i dobre wychowanie.

 

Młodzi ludzie zgromadzeni podczas tej uroczystości uroczyście ślubowali, że będą wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości, szanować pracę i obyczaje studenckie oraz całym postępowaniem dbać o godność i honor studenta Społecznej Akademii Nauk. Z podniesioną prawą dłonią obiecywali dociekać prawdy, głosić ją oraz dawać jej świadectwa swoim postępowaniem, przestrzegać zasad etyki i tolerancji oraz przyczyniać się do pomnażania dorobku społeczności akademickiej. Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. Roman Patora pasował berłem przedstawicieli studentów pierwszego roku, a następnie każdemu z nich życzył sukcesów w dochodzeniu do wiedzy. Od tego momentu młodzież z kandydatów na żaków stała się pełnoprawnymi studentami Społecznej Akademii Nauk.

 

Chociaż immatrykulacja była najważniejszym punktem tej uroczystości, to warto zwrócić uwagę, że tego dnia Jego Magnificencja Rektor wręczył również ważne dla pracowników naszej uczelni nominacje. Dr Maciej Dębski otrzymał powołanie do pełnienia funkcji Pełnomocnika Rektora ds. Organizacji i Marketingu w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie, dr hab. Jerzy Telak otrzymał nominację profesorską oraz powołanie na Kierownika Katedry Logistyki, zaś dr inż. Andrzej Kij otrzymał powołanie do pełnienia funkcji Prodziekana Wydziału Nauk Humanistycznych w SAN Warszawa.

 

Wśród wspaniałych gości Inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018 znaleźli się przedstawiciele świata nauki – rektorzy, dziekani, wykładowcy, doktoranci, studenci. Nie zabrakło przedstawicieli administracji rządowej – posłów, senatorów, ambasad, władz samorządowych, przedstawicieli mediów, organizacji pozarządowych oraz świata biznesu. Wykład inauguracyjny pt. „Wiek przedsiębiorczości” wygłosiła prof. dr hab. Beata Glinka.

 

Ostatnim punktem tego wydarzenia było otwarcie przez Jego Magnificencję Rektora prof. Romana Patorę nowego roku akademickiego i odśpiewanie „Gaudeamus igitur”. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.


Fot. Tadeusz Korab.