Aktualności

II Międzynarodowa konferencja naukowa „Logistyka w bezpieczeństwie, zarządzaniu, medycynie i ratownictwie”

« wróć

 

11 kwietnia 2018 roku w Społecznej Akademii Nauk odbyła się II Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Logistyka w bezpieczeństwie, zarządzaniu, medycynie i ratownictwie”. Patronat nad konferencją objął Dyrektor Rządowego Centrom Bezpieczeństwa - nadbryg. Marek Kubiak.

 

Organizatorem konferencji była Katedra Logistyki Społecznej Akademii Nauk w Warszawie, a do współorganizatorów należeli:

 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny K. Pułaskiego w Radomiu,
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu,
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie,
 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku,
 • Białoruski Instytut Prawoznawstwa w Mińsku,
 • Clark University w Worcester,
 • Czerkaski Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego im. Bohaterów Czarnobyla,
 • Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały,
 • IT STEP University we Lwowie,
 • Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia.

 

Konferencja umożliwiła wymianę poglądów specjalistów z różnych dyscyplin i kierunków nauki zajmujących się logistyką w ramach bezpieczeństwa w zakresie międzynarodowym, narodowym, lokalnym i informatyki z praktycznymi ich aspektami w bezpieczeństwie, zarządzaniu, medycynie
i ratownictwie oraz zarządzaniem i jakością w zakresie kryzysowym i funkcjonowania podmiotów ratownictwa, a także pomocą medyczną niesioną osobom po zdarzeniach negatywnych.

 

Głównym interdyscyplinarnie analizowanym problemem było poszukiwanie rozwiązań doskonalących procesy logistycznego zarządzania kryzysowego, przebiegu akcji niesienia pomocy
w różnych zagrożeniach i zdarzeniach negatywnych o różnej skali i zasięgu, z metodami zapobiegania
i wykrywania zagrożeń oraz przygotowania, reagowania i dobudowy zasobów zarządzania
i ratownictwa, a także ich odbudowy po użyciu oraz likwidacji skutków wypadków.

 

Konferencja umożliwiła wymianę poglądów specjalistów reprezentujących różne kierunki nauki związane z problematyką logistyki w bezpieczeństwie, zarządzaniu, medycynie i ratownictwie. Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia procesów logistycznych związanych z:

 • zastosowaniem nowoczesnych technologii;
 • wykorzystaniem metod i technik w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego;
 • zarządzaniem w fazach zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy;
 • medycznymi zabiegami ratującymi życie i zdrowie osób;
 • działaniami ratowniczymi w przestrzeni powietrznej, na lądzie i obszarach wodnych;
 • zasobami osobowymi i sprzętowymi podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa osób i mienia oraz ochrony środowiska naturalnego.

 

Otwarcie przedstawiciel Rektora SAN – prof. dr hab. Anna Bąkiewicz

Przywitanie gości i uczestników – prof. ndzw. dr hab. Jerzy Telak.

 

 1. Sesja plenarna (referenci, referaty):
 • mgr Grzegorz Świszcz, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i logistyka zarządzania kryzysowego
 • dr hab. Edmund Szweda, Zarządzanie humanistyczne w bezpieczeństwie, logistyce, zdrowiu i ratownictwie
 • dr hab. Aleksandra Skrabacz, Bezpieczeństwo w transporcie
 • mgr Monika Grzęda, mgr Paweł Paprocki, Innowacje technologiczne - czasowe drogi
 • dr Mirosław Antonowicz, dyr. Henryk Zielaskiewicz, Logistyka w Polskich Kolejach Państwowych
 • dr Witold Skomra, Paradygmat zarządzania kryzysowego w RP 
 • dr hab. Taras Rak, Information and navigation systems of transport management
 • dr hab. Vasyl Popovych, Екологічна небезпека сміттєзвалищ та відвалів вугільних шахт на транскордонній території України і Польщі
 • dr Andrzej Marciniuk, 100-lecie lotnictwa polskiego
 • dr Ryszard Hać, Funkcjonowanie systemu poszukiwania i systemu ratownictwa ASAR
 • dr Ewa Zieliński, Hiperbaroterapia zatruć tlenkiem węgla w monoplace
 • dr hab. Arkadiusz Stanula, Determinanty skutecznej akcji ratowniczej
 • dr hab. Jerzy Telak, mgr Bogdan Głowacki, Logistyka akcji z użyciem podręcznego sprzętu ratownictwa wodnego
 1. Panel, Bezpieczeństwo i zarządzanie – moderatorzy: prof. dr hab. Edmund Szweda, dr Roman Stawicki:
 • dr hab. Piotr Miler, mgr inż. Emil Ratter, Koncepcja Lean Manufacturing jako narzędzie wspierające przedsiębiorstwa z wdrożonym System Zarzadzania Jakością BRC for Packaging
 • dr Roman Stawicki, Dystans społeczny a uchodźcy
 • dr Roman Stawicki, Uchodźcy a percepcja zagrożeń
 • dr Lech Giermakowski, Determinanty zabezpieczenia logistycznego w sytuacjach kryzysowych
 • dr Małgorzata Oziębło, Bezpieczeństwo w systemach logistycznych
 • dr Olha Menszhykowa, Poczucie bezpieczeństwa w środowisku młodzieży ukraińskiej
 • dr Yurii Borzow, System monitoringu w transporcie drogowym
 • dr Władysław Przyjemski, System pozyskiwania sprzętu dla Sił Zbrojnych RP w świetle ustawy – prawo zamówień publicznych
 1. Panel Medycyna – moderator: doc. dr Zdzisława Kalisz:
 • med. Magdalena Kozak, Aspekt logistyczny zabezpieczenia medycznego przestrzeni powietrznej kraju pod kątem zdarzeń
 • mgr Katarzyna Sas, mgr Jakub Dreliszak, mgr Adriana Wielgus, Dominik Moskal, dr Ewa Zieliński, Szkolenie zespołów RM w Ghanie w ujęciu logistycznym
 • mgr Jakub Dreliszak, mgr Adriana Wielgus, mgr Katarzyna Sas, Dominik Moskal, dr Ewa Zieliński,Wada wzroku a niepełnosprawność u dzieci – w ujęciu logistycznym
 • dr Ewa Zieliński, dr Kinga Grobelska, dr Ahmad El- Essa, Zatrucie tlenkiem węgla a logistyka
  w miejscu pracy
 • mgr Karolina Juraszek, dr Zdzisława Kalisz, mgr Maciej Zieliński, Bezpieczeństwo zdrowotne pielęgniarek w działalności zawodowej
 • mgr Karolina Juraszek, mgr Marta Kucharczuk, dr Zdzisława Kalisz, Problemy logistyczne
  i zdrowotne fizjoterapeuty na stanowisku pracy
 • mgr Karolina Juraszek, mgr Magdalena Kucharczuk, mgr Beata Pilarska, Zespoły bólowe kręgosłupa pielęgniarek województwa kujawsko-pomorskiego a logistyka miejsc pracy
 • mgr Karolina Juraszek, mgr Magdalena Kucharczuk, mgr Aleksandra Jaworska-Czerwińska, Holistyczne podejście do terapii zespołów bólowych odcinka szyjnego kręgosłupa, aspekty logistyczne 
 • mgr Magdalena Kucharczuk, mgr Karolina Juraszek, mgr Aleksandra Jaworska-Czerwińska, Logistyka leczenia otyłości z wdrożeniem aktywności fizycznej jako terapii wspomagającej
 • mgr Magdalena Kucharczuk, mgr Karolina Juraszek, mgr Beata Pilarska, Logistyka leczenia metodą głębokiej stymulacji mózgu zaburzenia chodu i równowagi u pacjenta z chorobą Parkinsona - opis przypadku
 • mgr Katarzyna Sas, mgr Jakub Dreliszak, mgr Adriana Wielgus, Dominik Moskal, dr Ewa Zieliński, Logistyka w nauczaniu pierwszej pomocy w Ghanie
 • mgr Adriana Wielgus, mgr Jakub Dreliszak, mgr Katarzyna Sas, Dominik Moskal, dr Ewa Zieliński, Nowoczesne metody badania wzroku w ujęciu logistycznym - aplikacja mobilna odczytywania metamorfopcji wzrokowych
 • mgr Maciej Zieliński, Zarządzanie w ochronie zdrowia
 • dr Zdzisława Kalisz, mgr Karolina Juraszek, Jakość opieki zdrowotnej w podejściu logistycznym
 1. Panel Ratownictwo – moderatorzy: prof. dr hab. Jerzy Telak, dr Dariusz Skalski:
 • dr hab. Andriy Kuzyk, dr Roman Yakovchuk, dr Sergiy Yemelyanenko, FDS simulation
  of fire spread on insulated facade and comparison of simulation results with experimental data
 • dr Sergiy Mychajluk, Інформаційні методи моніторингу навколишнього середовища для запобігання надзвичайних ситуацій. Львівський державний університет безпеки диттєдіяльності
 • dr Michał Borusiński, Logistyka kryminalistyki policyjnej
 • dr Oksana Telak, Logistic aspects in humanitarian aid
 • dr Dariusz Skalski, Paradygmat bezpieczeństwa - bezpieczeństwo wodne a zarządzanie
  w ratownictwie wodnym, aspekty logistyczne
 • mgr Remigiusz Olejniczak, Logistyka akcji ratowniczej z wykorzystaniem jednostek motorowodnych w warunkach wybrzeża Bałtyku w okresie wiosennym
 • dr hab. Jerzy Telak, mgr Marcin Siwek, Innowacyjne wyposażenie indywidualne ratownika wodnego
 • mgr Magdalena Formela, Logistyka i bezpieczeństwo Terminalu LNG w Świnoujściu
 • mgr inż. Michał Tuz, Logistyka zarządzania danymi osobowymi w organizacji
 • mgr inż. Daniel Pożarski, Wpływ logistyki na podniesienie bezpieczeństwa życia i zdrowia
  na morzu w aspekcie zadań realizowanych przez Siły Zbrojne RP
 • mgr Piotr Wulgaris, Bezpieczeństwo infrastruktury transportu kolejowego jako element systemu logistycznego
 • mgr Bernard Motylewski, Zarządzanie ryzykiem na pływalniach w województwie łódzkim
 • dr Ewa Zieliński, Zanieczyszczenia atmosfery pyłami PN10 i PM2,5
 • dr Mariusz Feltynowski, Logistyczne aspekty wykorzystania dronów
 • dr hab. Jerzy Telak, Dysfunkcje w logistyce krajowego sytemu ratowniczo-gaśniczego
  i Państwowego Ratownictwa Medycznego
 1. Sesja plakatowa (studencka) – moderatorzy: dr Ewa Zieliński, mgr inż. Emil Ratter:
 • dr n. med. Piotr Dzięgielewski, dr Ewa Zieliński, Logistyka wypadków masowych
 • dr Ewa Zieliński, dr n. med. Piotr Dzięgielewski, Wpływ pyłów PM10 i PM2,5 na stan zdrowia człowieka - ujęcie logistyczne
 • dr Ewa Zieliński, dr Kinga Grobelska, dr Ahmad El-Essa referat, Hiperbaria tlenowa w monplace w SOR
 • dr Kamila Sadaj-Owczarek, Łańcuch przeżycia w ujęciu logistycznym
 • mgr Jakub Dreliszak, mgr Adriana Wielgus, mgr Katarzyna Sas, Dominik Moskal poster, Analiza liczby wyjazdów ZRM w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2014-2017 w ujęciu logistycznym
 • mgr Jakub Dreliszak, mgr Adriana Wielgus, mgr Katarzyna Sas, Dominik Moskal, dr Ewa Zieliński (referat), Wada wzroku a niepełnosprawność u dzieci
 • mgr Adrian Wielgus, mgr Katarzyna Sas, mgr Jakub Dreliszak, Domink Moskal, dr Ewa Zieliński, Nowoczesne metody badania wzroku w ujęciu logistycznym - aplikacje mobilne
 • Dominik Moskal, mgr Adriana Wielgus, mgr Jakub Dreliszak, mgr Katarzyna Sas (poster), Zależność między wiedzą społeczną a metodą ochrony narządu wzroku przed promieniowaniem UV w ujęciu logistycznym
 • mgr Katarzyna Sas, mgr Jakub Dreliszak, mgr Adriana Welgus, Dominik Moskal, dr Ewa Zieliński, Szkolenie zespołów RM w Ghanie w ujęciu logistycznym
 • dr Kinga Grobelska, dr Ewa Zieliński, dr Ahmad El-Essa, Chory będą pod wpływem alkoholu
  w SOR
 • mgr Adrianna Czajkowska, mgr Marta Janowska, lek med. Tomasz Zientara, Magdalena Michułka-Kuraś, Analiza przypadków niesomatycznych bólów w klatce piersiowej w ujęciu logistycznym
 • Michał Sykulski, Zuzanna Napierska, Ruslan Fedorovych, Gracjan Jakubczak, Dmitrii Pak Roman Lubenets, Weronika Wapniarz, Filip Panas, Transport ładunków ponadnormatywnych ciężkich w przedsiębiorstwie Panas Transport
 • Michał Sykulski, Zuzanna Napierska, Ruslan Fedorovych, Gracjan Jakubczak, Dmitrii Pak Roman Lubenets, Weronika Wapniarz, Filip Panas, Ekologistyka – gospodarka wodno-ściekowa i przydomowe oczyszczalnie w Nowym Mieście Lubawskim

Wnioski

 1. W związku z rozbieżnościami pomiędzy cechami praktyki publicznego zarządzania kryzysowego
  i przyjętymi w naukach społecznych (o bezpieczeństwie, o zarządzaniu) należy wypracować jednolity dla nich paradygmat, z uwzględnieniem spraw logistyki, adekwatny do poziomu rozwoju Polski.
 2. Ze względu na zagrożenia i wyzwania wobec ludzkiego losu w XXI w., wznowione dostrzeganie potrzeby zarzadzania humanistycznego w logistyce, bezpieczeństwie, zarządzaniu, medycynie
  i ratownictwie, kiedy bezpieczeństwo należy do podstaw egzystencji i rozwoju człowieka, należy wprowadzić przedmiot „Zarządzanie humanistyczne w logistyce i bezpieczeństwie człowieka”
  do programu na kierunkach studiów: bezpieczeństwo, logistyka.
 3. Do programów, w zależności od kierunku studiów (m.in. zarządzania, bezpieczeństwa), należy wprowadzić o zróżnicowanym wymiarze problematykę współczesnych migracji, w tym uchodźstwa.
 4. Ze względu na zagrożenia w polskiej i ukraińskiej strefie transgranicznej wywoływane przez nieprawidłowe składowanie odpadów oraz brak technologii do ich przetwarzania w Ukrainie, należy zaktywizować właściwe podmioty do działania w zakresie ekologistyki.
 5. Mając na względzie zdiagnozowane przyczyny przedwczesnego zużycia niektórych elementów podręcznego sprzętu ratowniczego i specjalistycznych ubiorów ratowników wodnych, należy
  serwisować je (zgodnie z instrukcją) i przechowywać w pomieszczeniach wentylowanych
  z powietrzem wolnym od agresywnych środków (np. chloru).
 6. W związku z globalnymi zmianami gospodarczo-ekonomicznymi, należy podjąć działania obligujące publiczne i prywatne instytucje do poszukiwania lub identyfikowania łączących dobre praktyki
  z zakresu zarzadzania z innowacyjnymi rozwiązaniami zarządczymi.
 7. Należy wprowadzić do programu nauczania na studiach medycznych, w tym na kierunku ratownictwo medyczne, zagadnienia logistyki:
 • bezpieczeństwa zdrowotnego,
 • medycyny ratunkowej,
 • przyjęć pacjentów do Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych,
 • zaopatrzenia medycznego,
 • podaży i dystrybucji leków.
 1. Dla zwiększenia efektywności Centrów Powiadamiania Ratunkowego, Zespołów Ratownictwa Medycznego i jednostek wspomagających oraz Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, należy rozszerzyć kompetencje (wiedzę, umiejętności) z zakresu logistyki dyspozytorów medycznych
  i personelu medycznego przy pacjencie.
 2. Należy wprowadzić do tworzących się standardów nauczania dla kierunków ratownictwo medyczne kompetencji społecznych, wiedzy i umiejętności z zakresu logistyki w ujęciu interdyscyplinarnym dla dziedzin medycznych i społecznych.

 

 

Komitet honorowy:

 • dr hab. Roman Patora
 • dr hab. Zbigniew Łukasik
 • dr hab. Andrzej Korzeniowski dr.h.c.
 • bryg. pil. dr Piotr Krawczyk
 • dr hab. Waldemar Moska
 • dr hab. Stefan Sokol
 • dr hab. Andrzej Korol
 • dr Viktor Voloshyn
 • dr hab. Wadim Sergiejewicz
 • dr hab. Irina Kiturko
 • dr Myroslav Kowal

 

Komitet naukowy:

 • Telak Jerzy prof. ndzw. dr hab., przewodniczący
 • Bąkiewicz Anna prof. dr hab.
 • Berny Jan dr
 • Chubina Tatiana prof. dr hab.
 • Dębski Maciej dr
 • Dworecki Stanisław prof. dr hab.
 • Feltynowski Mariusz dr
 • Giermakowski Lech prof. dr hab. inż.
 • Groszek Zbigniew prof. dr hab.
 • Gudzbeler Grzegorz dr, sekretarz
 • Hać Ryszard gen. bryg. pil. Prof. dr inż.
 • Jakubczak Ryszard prof. dr hab.
 • Jakubczak Weronika prof. dr hab.
 • Jałoszyński Kuba prof. dr hab.
 • Janas Beta dr
 • Januszkiewicz Włodzimierz prof. dr hab.
 • Kisilowski Marek dr inż. doc.
 • Krzyszkowski Andrzej dr inż., wiceprzewodniczący
 • Kucharski Marek prof. dr hab.
 • Lizakowski Piotr dr
 • Magierski Mieczysław dr
 • Makar Piotr dr
 • Mariański Andrzej dr
 • Miller Piotr prof. dr hab. inż.
 • Misiuk Andrzej, prof. dr hab.
 • Panek Bogdan prof. dr hab.
 • Pater Dariusz dr hab.
 • Pedrycz Agnieszka prof. dr hab. n. med.
 • Peleshko Dmytro, prof. dr hab.
 • Płaczek Ewa prof. dr hab. 
 • Popowycz Vasyl dr hab.
 • Przyjemski Władysław dr
 • Rak Taras prof. dr hab.
 • Rurak Adam dr inż., wiceprzewodniczący
 • Skalski Dariusz dr
 • Stajniak Maciej prof. dr hab.
 • Stawicki Roman dr, wiceprzewodniczący
 • Skomra Witold dr
 • Sułkowski Łukasz prof. dr hab.
 • Szweda Edmund prof. dr hab.
 • Telak Oksana dr, wiceprzewodniczący
 • Zalewski Tomasz dr
 • Zawisza Jerzy prof. dr hab. Inż.
 • Zieliński Ewa dr
 • Ziemczonok Józef dr
 • Żuławska Urszula prof. dr hab.

 

Komitet organizacyjny:

 • dr Wojciech Słomka, przewodniczący
 • dr Grzegorz Gudzbeler, wiceprzewodniczący
 • płk dr Władysław Przyjemski, wiceprzewodniczący
 • dr Michał Borusiński
 • dr Roman Stawicki
 • dr Oksana Telak
 • dr Mirosław Zielony
 • dr inż. Mieczysław Magierski
 • dr Jan Berny
 • dr Józef Ziemczonok
 • mgr Katarzyna Gad
 • mgr inż. Emil Ratter, sekretarz
 • mgr Bernard Motylewski.

Partnerami konferencji byli:

 • Vittex Sp. z o.o.
 • Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o.
 • Towarzystwo Naukowe „Bezpieczeństwo i Ratownictwo”
 • PH Kevisport
 • PPH Ratex
 • Warszawskie Centrum Edukacyjne „Matel Service”.