Aktualności

Gwiazdy Internacjonalizacji 2018

« wróć

Misją Nagrody Środowiskowej Gwiazdy Umiędzynarodowienia / Internationalization Stars jest wyłonienie, nagrodzenie oraz promocja osób mających wybitne osiągnięcia w zakresie umiędzynarodowienia polskich szkół wyższych. Gala pierwszej edycji Nagrody odbędzie się 29 stycznia 2018 roku w Gliwicach, podczas konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2018”.

 

Nagroda przyznawana jest wspólnie przez polskie instytucje i organizacje zaangażowane we wspieranie umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego i nauki. Sekretariat Nagrody prowadzi Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” – realizująca wspólnie z KRASP wieloletni program międzynarodowej promocji polskich uczelni „Study in Poland”.

 

Honorowym przewodniczącym Kapituły Nagrody Gwiazdy Umiędzynarodowienia / Internationalization Stars jest prof. Jan Szmidt – rektor Politechniki Warszawskiej, przewodniczący KRASP. W skład Kapituły wchodzą (w kolejności alfabetycznej): dr inż. Zygmunt Krasiński – dyrektor KPK „Horyzont 2020”, Liliana Lato – przewodnicząca IROs Forum, dr Paweł Poszytek – dyrektor generalny FRSE, dr Bianka Siwińska – dyrektor wykonawcza Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, Juliusz Szymczak-Gałkowski – dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej MNiSW, Tomasz Tokarski – przewodniczący Parlamentu Studentów RP, prof. Marek Tukiendorf – rektor Politechniki Opolskiej, przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP oraz Łukasz Wojdyga – dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

 

Kandydatów zgłaszać mogą władze uczelni, współpracownicy, studenci, doktoranci oraz sami zainteresowani kandydowaniem w konkursie. (Regulamin Nagrody)

 

Nagroda 2018 zostanie przyznana w następujących kategoriach:

  • Gwiazda Zarządzania – Management Star
  • Gwiazda Kształcenia – Teaching Star
  • Gwiazda Marketingu – Marketing Star
  • Gwiazda Badań – Research Star

Przyznane zostaną także dwie nagrody specjalne:

  • Wschodząca Gwiazda – Rising Star
  • Wybitna Gwiazda – Distinguished Star

 

Gala Finałowa nagrody „Internationalization Stars” odbędzie się 29 stycznia 2018 r. w Gliwicach podczas konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce”.

 

ANKIETA KONKURSOWA
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 grudnia 2017 r.