Aktualności

Fizjoterapeuto uzupełnij swoje wykształcenie

« wróć

Fizjoterapia to dziedzina wymagająca rozległej wiedzy i znacznych umiejętności. Tworząc program studiów na tym kierunku przewidzieliśmy zarówno poznawanie teorii, jak i praktyki rehabilitacji.

 

 

Zajęcia na Społecznej Akademii Nauk w Warszawie to wykłady i ćwiczenia. Obok obowiązujących praktyk w placówkach opieki zdrowotnej studenci zaliczają również zajęcia w laboratoriach i specjalistycznych pracowniach. Wysokiej klasy specjaliści, wykładowcy są najlepszą rekomendacją do podjęcia nauki właśnie na naszej uczelni.

 

Zgodnie z zawartymi w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U. poz. 1596) zmianami w zasadach prowadzenia kształcenia na kierunku studiów w zakresie fizjoterapii wprowadziliśmy jednolite, pięcioletnie studia wyższe. Dyplom uzyskany po ukończeniu takich studiów uprawnia do wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Jednocześnie w przepisach przejściowych określono zasady zakończenia kształcenia na tym kierunku w dotychczasowej formule (3+2). Obecnie w przepisach wskazana jest data 31 grudnia 2022 r., jako data kiedy zakończona będzie możliwość kształcenia na studiach drugiego stopnia. Pamiętając o tym, a także dbając o rozwój naszych absolwentów studiów licencjackich na kierunku Fizjoterapia chcemy zachęcić Państwa do jak najszybszego uzupełnienia swojego wykształcenia i zaprosić na studia II stopnia do Społecznej Akademii Nauk. Jesteśmy przekonani, że wcześniej podjęta decyzja o kontynuowaniu edukacji na studiach magisterskich przyczyni się do lepszego komfortu studiów, bez stresu o brak miejsc na studiach II stopnia. W chwili obecnej dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami dla osób zainteresowanych ofertą kształcenia na kierunku Fizjoterapia – zarówno na studiach dziennych, jak również zaocznych. Wszelkie szczegółowe informacje na temat rekrutacji i niezbędnych dokumentów znajdziecie Państwo na stronie internetowej SAN Warszawa.