Aktualności

Ekologiczne bezpieczeństwo jako osnowa stałego rozwoju społecznego

« wróć

W dniu 14 września 2018 r. we Lwowskim Państwowym Uniwersytecie Bezpieczeństwa odbyła się III Międzynarodowa naukowo-praktyczna konferencja pod hasłem „Ekologiczne bezpieczeństwo jako osnowa stałego rozwoju społecznego. Europejskie doświadczenia i perspektywy”, w ramach której dr hab. Jerzy Telak, prof. SAN z Instytutu Bezpieczeństwa w Warszawie wziął udział, jako członek Komitetu programowego i Kolegium redakcyjnego opracowania pokonferencyjnego.

 

Referaty naukowe wygłosili:

  • dr hab. Jerzy Telak, prof. SAN, Przygotowanie podchorążych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej do likwidacji rozlewów na wodach;
  • dr Roman Stawicki, Bezpieczeństwo ekologiczne a wizje rozwoju Polski;
  • dr Władysław Przyjemski, System zamówień publicznych w Polsce, kryteria oceny ofert pod względem zastosowań ekologicznych;
  • dr Oksana Telak, Ecological Threats in Solotvyno and Transcarpathian Region
  • dr Mieczysław Magierski, Modern Technologies in the Development of Infrastructure of the Wheel transport and Environmental Protection.

 

Władze Uniwersytetu we Lwowie zadeklarowały chęć współorganizacji II. Międzynarodowej konferencji naukowej „Logistyka w bezpieczeństwie, zarządzaniu, medycynie i ratownictwie” wraz ze Społeczną Akademią Nauk, która ma się odbyć w Warszawie 11 kwietnia 2019 r.