Aktualności

Dzień Zerowy

« wróć

 

 

 

Zapraszamy na „Dzień zerowy”, czyli spotkanie informacyjno-adaptacyjne dla Studentów I roku studiów, które odbędzie się w dniach 7-8 października w Społecznej Akademii Nauk (ul. Łucka 11). 

 

Z myślą o studentach I roku studiów, pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w murach uczelni zostanie zorganizowane spotkanie informacyjno-adaptacyjne, mające na celu zapoznanie nowych Studentów z podstawowymi informacjami niezbędnymi do rozpoczęcia nauki w roku akademickim 2021/2022. 

Podczas wydarzenia nowi studenci będą mogli m.in.:

  • poznać dziekanów i opiekunów merytorycznych kierunków,
  • uzyskać więcej informacji nt. formuły nauczania,
  • dowiedzieć się, jakie sprawy można załatwić w dziekanacie, dziale planowania, akademickim biurze karier,
  • nauczyć się analizować plan zajęć i umawiać się na konsultacje z wykładowcami,
  • zapoznać się z podstawowymi zasadami przyznawania pomocy materialnej - stypendia,
  • a także uzyskać informacje o sposobie zaliczania zajęć i egzaminów.

Spotkanie będzie miało również charakter adaptacyjny, tak, aby studenci I semestrów mieli możliwość poznania uczelni, rzeczywistego doświadczania studiowania oraz integracji ze wspólnotą akademicką.

Harmonogram spotkań

Czwartek, 7 października 2021 r. 

 

Aula 6

Sala 107

13:00

Finanse i rachunkowość - studia niestacjonarne

13:00

 

14:00

Kosmetologia/ Fizjoterapia

14:00

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia stacjonarne

15:00

Psychologia - studia stacjonarne

15:00

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia niestacjonarne

16:00

Psychologia - studia niestacjonarne

16:00

Grafika - studia stacjonarne

17:00

Grafika - studia niestacjonarne

17:00

Pedagogika - studia niestacjonarne

 

Sala 304

13:00

Turystyka i rekreacja - studia stacjonarne

14:00

Filologia - studia stacjonarne

15:00

Filologia - studia niestacjonarne

16:00

Socjologia - studia niestacjonarne

17:00

Administracja - studia niestacjonarne

 

 

 

 

Piątek, 8 października 2021 r.

 

Aula 6

Sala 107

14:00

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej - studia stacjonarne

14:00

Logistyka - studia stacjonarne

15:00

Zarządzanie - studia stacjonarne

15:00

Informatyka - studia stacjonarne

16:00

Zarządzanie - studia niestacjonarne

16:00

Informatyka - studia niestacjonarne

17:00

Logistyka - studia niestacjonarne

17:00

Bezpieczeństwo narodowe - studia niestacjonarne