Aktualności

Dzień otwarty na Clark University

« wróć

Clark University jest instytucją naukowo-badawczą założoną w 1887. Clark jest najstarszą placówką w Stanach Zjednoczonych oferującą możliwośc uzyskania dyplomu Master. Clark jest jedną z trzech uczelni z Nowej Anglii, obok Harvardu i Yale które zapoczątkowały istnienie prestiżowego stowarzyszenia uniwersytetów amerykańskich - Association of American Universities. Jednym z założycieli uczelni był Stanley G. Hall, fundator American Psychological Association a także pierwszy zdobywca tytułu Doctor of Philosophy (Ph.D.) w dziedzinie psychologii w Stanach Zjednoczonych. Clark University odegrał kluczową role w rozwoju psychologii jako odrębnej dziedziny nauki. To tutaj, w 1909 roku Zygmunt Freud wygłaszał swoje słynne ‘Clark lectures’, szerząc idee psychoanalizy. Clark University ma również swój ogromny wkład w rozwój nauk geograficznych. Uczelnia przyznała w tej dziedzinie więcej tytułów Ph.D. niż jakakolwiek inna placówka na świecie. Instytut George’a Perkinsa pozostający w strukturze szkoły jest pierwszą w historii placówką badawczą zajmującą się wpływem zmian środowiska na ludzkośc w skali globu. W Clark University wykładali między innymi A.A. Michelson, zdobywca pierwszej nagrody Nobla oraz Robert Goddard, ojciec ery kosmicznej, twórca paliwa rakietowego. Inni z wykładowców i naukowców pracujących w Clark University przyczynili się m.in. do rozwoju badań nad czynnikiem zimna i jego wpływem na organizm ludzki czy podwójnymi wiązaniami chemicznymi, dokonali również przełomu w dziedzinie regeneracji tkanki mózgowej człowieka.

 

Strona główna Clark University, US - www.clarku.edu
Strona College of Professional and Continuing Education - www.copace.clarku.edu

MBA@SAN to prestiżowe studia podyplomowe realizowane w całości w języku angielskim. Program MBA jest skierowany do profesjonalistów i specjalistów, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje oraz kompetencje kierownicze. Studia MBA@SAN są realizowane w połączeniu z wybranym programem Master z ClarkUniversity, USA. Po ukończeniu programu absolwent otrzymuje:

 

  • dyplom MBA Społecznej Akademii Nauk,
  • wybrany dyplom Master wydany przez Clark University (USA),
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych MBA Społecznej Akademii Nauk.

Program gwarantuje zarówno szeroką i specjalistyczną wiedzę z zakresu komunikacji, marketingu, systemów informatycznych, jak i human resources oraz opieki zdrowotnej. Słuchacze programów MBA uzyskują umiejętności praktyczne poprzez rozwiązywanie problemów i pracę nad realnymi projektami. Uzyskują również najwyższej jakości wykształcenie z zakresu zarządzania, które wraz z wiedzą i doświadczeniem może zostać efektywnie wykorzystane na każdym etapie rozwoju firmy czy organizacji.

 

Absolwenci programów MBA są przygotowani do złożonego instytucjonalnego zarządzania i przeszkoleni, aby przejść na wyższe szczeble organizacyjne, w których liczy się komunikacja, odpowiedzialność i efektywność. Program MBA znany z doskonalenia kompetencji praktycznych, przygotowany we współpracy z przedstawicielami biznesu jest oparty na doświadczeniach amerykańskich.

 

Master - studia po amerykańsku

Programy studiów opracowane są w taki sposób, by odpowiadały na potrzeby profesjonalistów, wykorzystując zarazem ich doświadczenie. Ich celem jest poszerzenie i wzmocnienie kompetencji akademickich i menedżerskich studentów, prowadząc w ten sposób do dalszego rozwoju ich specjalizacji i osiągnięcia coraz to wyższych efektów pracy.  Duży nacisk kładzie się na wiedzę i umiejętności w dziedzinie zarządzania i komunikacji, przy zastosowaniu nowoczesnych technologii.

 

Amerykański sposób nauczania łączy teorię z praktyką, nowa wiedza jest internalizowana poprzez dyskusje i analizy case studies. Wszystkie programy kończy realizacja projektu Capstone –pracy dyplomowej przygotowywanej przez grupy studentów, którzy wykorzystują wiedzę zdobytą w toku nauki, pracując z autentycznymi organizacjami i instytucjami biznesowymi.

 

Studiowanie w Clark University wzmacnia pewność siebie, rozwija kreatywność, zachęca do podejmowania działań i otwiera nowe możliwości rozwoju kariery zawodowej.

 

Master + Magister

 

Społeczna Akademia Nauk oraz Clark University oferują zintegrowane studia „Master+Magister” kończące się uzyskaniem trzech dyplomów:

 

  • polskiego dyplomu magistra Społecznej Akademii Nauk (na wybranym kierunku studiów)
  • wybrany amerykański dyplom z Clark University, USA
  • polskiego świadectwa ukończenia wybranych studiów podyplomowych Społecznej Akademii Nauk.


Studia „Master+Magister” realizowane są w ciągu 2-letnich studiów w ramach jednego cyklu kształcenia. Dzięki integracji trzech programów nauczania, udało się stworzyć studia, w których przedmioty realizowane w ramach studiów magisterskich SAN uzupełniają się z przedmiotami programu studiów master Clark University oraz programem studiów podyplomowych SAN i razem tworzą jednolity program „Master+Magister” będący unikalną ofertą tego typu na polskim rynku edukacyjnym.


Program spełnia wymagania niezbędne do uzyskania dyplomu magistra Społecznej Akademii Nauk, dyplomu Master Clark University oraz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Społecznej Akademii Nauk. Studia „Master+Magister” mogą być realizowane na 4 sposoby:

 

  • jako zintegrowane studia na kierunku Zarządzanie II stopnia - BUSINESS MANAGEMENT
  • jako zintegrowane studia na kierunku International Business Management II stopnia  (IBM+MSPC)
  • jako zintegrowane studia na kierunku IT Management II stopnia   (ITM+MSIT)
  • jako studia niezależne dla innych kierunków (np. Filologia Angielska, Informatyka)


Zajęcia na studiach „Master+Magister” dla kierunku Zarządzanie odbywają się w ramach tych samych zjazdów. Część przedmiotów polskich studiów magisterskich będzie realizowana przy wsparciu metod i technik na odległość (platforma e-learningowa).

 

Dla innych kierunków istnieje możliwość indywidualnego dostosowania planu studiów do potrzeb i możliwości czasowych Studentów.

 

ENGLISH VERSION

Clark University is a teaching and research institution founded in 1887. Clark is the oldest graduate institution in the United States. Clark is one of only three New England universities, with Harvard and Yale, to be a founding member of the prestigious Association of American Universities. Clark’s first president was G. Stanley Hall, founder of the American Psychological Association, who earned the first Ph.D. in psychology in this country at Harvard. Clark has played a prominent role in the development of psychology as a distinguished discipline in the United States. Clark was the location for Sigmund Freud’s famous “Clark Lectures” in 1909, introducing psychoanalysis to this country. Clark also has played an important role in the development of geography as a discipline. Clark has granted more Ph.D.s in this environmentally related area than any other school in the nation. The George Perkins Marsh Institute was the first research center created to study the human dimensions of global environmental change. Researchers who have held Clark appointments include A.A. Michelson, the first U.S. Nobel Prize winner in the sciences; and Robert Goddard, the father of the space age and the inventor of rocket technology. Other researchers at Clark, for instance, measured the windchill factor, defined chemical double bonding, developed research leading to the birth control pill, and made the first breakthrough in understanding how brain tissue regenerates itself.

 

Clark University, US webpage - www.clarku.edu
College of Professional and Continuing Education - www.copace.clarku.edu