Aktualności

dr Zbigniew Sikora - ELEKTROPOLIS

« wróć

Miło nam poinformować o wystawie prezentującej twórczość dr. Zbigniewa Sikory - Prodziekana Wydziału Nauk Humanistycznych SAN w Warszawie, a mającej miejsce w Galerii BWA w Sanoku. Serdeczne gratulacje!

 

Zbigniew Sikora
ELEKTROPOLIS

 

wernisaż: 19.03, godzina 18:00
wystawa trwa do 16.04.2021

 

Twórczość Zbigniewa Sikory skupiona jest wokół tematyki miasta, którego obraz to zawsze niepokojąca refleksja na temat współczesności. Artysta obserwując rzeczywistość, w której najnowsze urządzenia multimedialne stają się elementem na tyle nieodzownym, że zdają się przejmować główną rolę w komunikacji między ludźmi zastępując bezpośredni, żywy kontakt pokazuje w swych pracach świat zdominowany przez technologie. Jednocześnie posługując się znakami ściśle związanymi ze światem elektroniki świadomie wzmacnia swój przekaz wchodząc w obszar języka, który poddaje analizie i którego działanie obnaża. Obrazy i obiekty, jakie tworzy Zbigniew Sikora, stanowiące w warstwie formalnej pewnego rodzaju multiplikacje nakładających się na siebie kształtów zaczerpniętych ze znakowania technologicznego są nie tylko opisem zastanej rzeczywistości, ale także propozycją oryginalnego języka artystycznego.

 

Zbigniew Sikora

Urodzony w 1985 r. w Warszawie. W 2010 r. ukończył studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni prof. Jarosława Modzelewskiego. Pracuje w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie, gdzie od 2018 roku jest kierownikiem kierunku Grafika, a od 2019 roku prodziekanem Wydziału Nauk Humanistycznych. W 2019 roku uzyskał stopień doktora sztuki - pracę doktorską zrealizował i obronił na Wydziale Artystycznym i Pedagogicznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.