Aktualności

Dni Otwarte online w Społecznej Akademii Nauk

« wróć

Zapraszamy na cykl Dni Otwartych online w Społecznej Akademii Nauk. 

Dni Otwarte to doskonała okazja do poznania Uczelni, a także procesu rekrutacji na studia. Podczas wydarzenia nasi pracownicy szczegółowo omówią, jak rozpocząć naukę w SAN oraz odpowiedzą na pytania uczestników. Aby wziąć udział w Dniu Otwartym, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej.

Dla uczestników Dni Otwartych specjalna promocja 0 zł - wpisowego, więcej informacji tutaj.

 

Czerwiec 2020

 • 04.06.2020 - Dzień Otwarty w języku rosyjskim/ День открытых дверей в ОАН/ #LIVE_1
 • 10.06.2020 - Trwa nabór do poszerzania horyzontów. Jak zapisać się na studia?/ #LIVE_2
 • 18.06.2020 - English Programs at the Univerisity of Social Sciences!/ #LIVE_3
 • 25.06.2020 - Znajdź swoją ścieżkę kariery - ośrodki SAN/ #LIVE_4
 • 27.06.2020 - Dzień Otwarty w języku rosyjskim/ День открытых дверей в ОАН/ #LIVE_5

Program:

 1. Informacje o Uczelni
 2. Grupy kierunków – oferta edukacyjna w jęz. polskim i angielskim
 3. Dlaczego warto studiować w SAN?
 4. Etapy rekrutacji (zasady rekrutacji, wymagane dokumenty dla obcokrajowców)
 5. Zakwaterowanie - Akademik
 6. Erasmus
 7. Stypendia dla obcokrajowców

 1. Информация об университете
 2. Полевые группы - образовательное предложение на английском языке Польский и анг
 3. Зачем учиться в САН?
 4. Этапы найма (правила найма, необходимые документы для иностранцев)
 5. Проживание - Студенческая резиденция
 6. Эразм
 7. Стипендии для иностранцев

Program:

 1. Informacje o Uczelni
 2. Grupy kierunków – oferta edukacyjna
 3. Proces Rekrutacji (zasady rekrutacji, wymagane dokumenty)
 4. Dlaczego warto studiować w SAN?

Program:

 1. Program:

  1. Informacje o Uczelni
  2. Studia w jęz. angielskim w Łodzi i Warszawie
  3. Oferta edukacyjna - programy anglojęzyczne
  4. Clark University
  5. Jak wygląda nauka w jęz. angielskim?

  1.  Information about the University
  2. Studies in English in Łódź and Warsaw
  3. Educational offer - English programs
  4. Clark University
  5. What do the studies look like in English?

Program:

 1. Informacje o Uczelni i filiach SAN
 2. Prezentacja poszczególnych ośrodków
 3. Oferta edukacyjna
 4. Zalety studiowania w danym mieście
 5. Zasady rekrutacji

Program:

 1. System opłat dla obcokrajowców
 2. Promocje i stypendia 
 3. Kurs języka polskiego w SAN
 4. Oferta edukacyjna w jęz. polskim i angielskim
 5. Wizy, zaświadczenia
 6. Erasmus

 1. Платежная система для иностранцев
 2. Акции и стипендии
 3. Курс польского языка в ОАН
 4. Образовательное предложение в польском и английском языках
 5. Erasmus+

Spotkanie poprowadzi Daria Chumachok specjalista ds. rekrutacji, studentka SAN.

Lipiec

 • 02.07.2020 - Dzień Otwarty P@O - studia online/ #LIVE_6
 • 09.07.2020 - Znajdź swoją ścieżkę kariery - ośrodki SAN/ #LIVE_7
 • 30.07.2020 - Znajdź swoją ścieżkę kariery - Warszawa i Łódź/ #LIVE_8

Zastanawiasz się, dlaczego wybrać studia online? Przedstawiamy 10 powodów, dla których warto studiować w PAO

Polska Akademia Otwarta (P@O) została utworzona przez Społeczną Akademię Nauk uchwałą Senatu z dnia 5 marca 2007 roku jako ogólnouczelniana jednostka SWSPiZ (obecnie SAN) oraz zarejestrowana jako jednostka organizacyjna pod nr 204452 Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej.

P@O realizuje program kształcenia na studiach niestacjonarnych (magisterskich i licencjackich) oraz programy kursów z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technik kształcenia na odległość. Studia w Polskiej Akademii Otwartej prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2011 roku określającym warunki, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zastanawiasz się, dlaczego wybrać studia online? Przedstawiamy 10 powodów, dla których warto studiować w PAO

Polska Akademia Otwarta (P@O) została utworzona przez Społeczną Akademię Nauk uchwałą Senatu z dnia 5 marca 2007 roku jako ogólnouczelniana jednostka SWSPiZ (obecnie SAN) oraz zarejestrowana jako jednostka organizacyjna pod nr 204452 Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej.

P@O realizuje program kształcenia na studiach niestacjonarnych (magisterskich i licencjackich) oraz programy kursów z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technik kształcenia na odległość. Studia w Polskiej Akademii Otwartej prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2011 roku określającym warunki, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 Program Dnia Otwartego P@O - studia online:
 1. Czym jest Polska Akademia Otwarta?
 2. Prezentacja platformy P@O
 3. Oferta edukacyjna
 4. Zalety studiowania online
 5. Zasady rekrutacji

Spotkanie poprowadzi dr inż. Paweł Morawski, prof. SAN - specjalista ds. wdrożeń i serwisów systemów informatycznych oraz usług dodanych.

Program:

 1. Informacje o Uczelni
 2. Prezentacja poszczególnych ośrodków
 3. Oferta edukacyjna
 4. Zalety studiowania w danym mieście
 5. Zasady rekrutacji

Zapraszamy na kolejny Dzień Otwarty online w Społecznej Akademii Nauk. Startujemy już 30.07.2020 (czwartek) o godz. 17:00. Dni Otwarte to doskonała okazja do poznania Uczelni, a także oferty edukacyjnej Uczelni. Podczas wydarzenia nasi pracownicy zaprezentują największe kampusy Łódź i Warszawa oraz atrakcyjny system promocji. Aby wziąć udział w Dniu Otwartym, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej.

Dla uczestników Dni Otwartych online specjalna promocja 0 zł wpisowego, więcej informacji znajdziesz tutaj.

Podczas wydarzenia dowiesz się:

 • Jak wyglądają największe kampusy Łódź i Warszawa?
 • Dlaczego warto wybrać SAN?
 • Jakie kierunki oferujemy?
 • Jak przebiega życie Studenckie?
 • Jak obniżyć czesne korzystając z promocji?