Powrót

Ośrodek egzaminacyjny z języka polskiego

Ośrodek egzaminacyjny z języka polskiego

Państwowy egzamin z języka polskiego - Certyfikat B1

Witamy na stronie Ośrodka egzaminacyjnego z języka polskiego przy Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. Zapraszamy do zapisów na egzamin na poziomie B1 w grupie dorosłych oraz do zapisów na kursy przygotowujące do egzaminu. Zanim zapiszesz się na egzamin, zapoznaj się z informacjami o certyfikacie i samym egzaminie, który znajdziesz na stronie Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego: https://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/.

O egzaminie z języka polskiego dla obcokrajowców

Miejsce egzaminu: Warszawa, Społeczna Akademia Nauk, ul. Łucka 11

Sesja egzaminacyjna: 5-6.02.2023 r.

Poziom: B1 dla dorosłych

ZAPISUJĘ SIĘ NA EGZAMIN B1 (zapisy od 5.12.2022 r.)  

Co warto wiedzieć o egzaminie z języka polskiego?

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Część pisemna egzaminu z języka polskiego na poziomie B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych składa się z dwóch części - pisemnej: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, poprawności gramatycznej, wypowiedzi pisemnej (190 minut) oraz z części ustnej (nie dłużej niż 15 minut). Część ustną poprzedza losowanie przez kandydata jednego z zestawów zadań, a także krótkie przygotowanie do odpowiedzi. Żeby zdać egzamin na poziomie B1 w grupie dorosłych, należy uzyskać co najmniej 50% punktów z każdego modułu części pisemnej egzaminu i 50% punktów z części ustnej egzaminu.  

Czas trwania egzaminu

Egzamin z języka polskiego trwa dwa dni: 5 luty 2023 r. (część pisemna), 6 luty 2023 r. (część ustna). Obecność pierwszego i drugiego dnia jest obowiązkowa.

Termin rejestracji na egzamin

Początek rejestracji 5.12.2022 r. - do wyczerpania limitu miejsc (60 osób). Formularz zostanie udostępniony o godzinie 9:00 rano. 

Terminy egzaminów na rok 2023
 • 5-6 lutego 2023 r.
 • 15-16 kwietnia 2023 r.
 • 24-25 czerwca 2023 r.
 • 18-19 listopada 2023 r.

Zapisy na kolejne sesje będą dostępne na 2 m-ce przed egzaminem.

Wskazówki praktyczne dla zdających

Zdający mają obowiązek zgłosić się na egzamin punktualnie, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem.

1. O wyznaczonej godzinie zdający wchodzą do sali pojedynczo. 

 

2. Każdy zdający ma obowiązek mieć przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem: paszport lub kartę pobytu, który należy okazać przy rejestracji oraz przy wejściu do sali.

 

3. W czasie trwania egzaminu zdający:

- zachowują się cicho i kulturalnie;

- nie mogą komunikować się ze sobą

- nie używają korektora;

-nie piszą ołówkiem;

- nie opuszczają sali egzaminacyjnej ani swoich miejsc;

- nie wygłaszają głośnych uwag i komentarzy;

 Zdający podpisują i wypełniają testy w miejscu do tego przeznaczonym.

Ile kosztuje certyfikat z języka polskiego B1?

Opłata za egzamin z języka polskiego

150 EURO

Opłata za wydanie certyfikatu z języka polskiego

20 EURO

 

 • w terminie 2 dni od rejestracji przelać opłatę za egzamin na konto wskazane przez ośrodek w formularzu rejestracyjnym. Płatność za egzamin jest realizowana przez uczestnika w złotówkach. Kwota jest przeliczana według odpowiedniego kursu NBP i również wskazana przez ośrodek w formularzu rejestracyjnym; nie wolno samodzielnie dokonywać przeliczania z euro na złote.

 

 • na adres e-mail ośrodka: certyfikatpolski@san.edu.pl niezwłocznie przesłać potwierdzenie wpłaty za egzamin.

 

Uwaga! O przyjęciu na egzamin decyduje kolejność wpłat za egzamin, a nie kolejność rejestracji. Liczba miejsc na egzaminie jest ograniczona. 

 

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia i zarejestrowania kandydata na egzamin jest zaksięgowana wpłata. Brak wpłaty oznacza automatyczne skreślenie z listy uczestników egzaminu.

Informacje dodatkowe dotyczące opłat za egzamin z języka polskiego

W przypadku negatywnego wyniku egzaminu opłata za egzamin przepada, a opłata za wydanie certyfikatu zostaje zwrócona.

Osoby, które nie przystąpiły do egzaminu z przyczyn niezależnych od organizatora, mają prawo do zwrotu opłaty za egzamin pod warunkiem pisemnego zgłoszenia tego faktu w poniższych przypadkach:

 

 • co najmniej 35 dni przed rozpoczęciem egzaminu – zwrot 100% opłaty za egzamin;
 • w terminie 25-34 dni przed rozpoczęciem egzaminu – zwrot 80% opłaty za egzamin.
 • Społeczna Akademia Nauk nie zwraca wpłaconej kwoty za egzamin w przypadku zgłoszenia rezygnacji z przystąpienia do egzaminu w terminie krótszym niż 25 dni przed dniem rozpoczęcia egzaminu.

Kursy przygotowujące do egzaminu z języka polskiego

Kursy mają charakter intensywny i regularny, pozwalają zapoznać się z formułą egzaminu państwowego oraz technikami zdawania jego poszczególnych części. Prowadzone są przez wykwalifikowanych lektorów, posiadających doświadczenie w egzaminowaniu i związanych z certyfikacją języka polskiego jako obcego. Uczestnictwo w kursie zwiększa szanse na pozytywny wynik egzaminu!  Uczestnikom kursów przygotowawczych do egzaminu państwowego w SAN przysługuje pierwszeństwo przy rezerwacji miejsca na egzaminie. Kursy odbywają się w Warszawie w Społecznej Akademii Nauk przy ul. Łuckiej 11.

 

Zanim zapiszesz się na kurs przygotowujący do egzaminu państwowego z języka polskiego, sprawdź swój poziom. Kliknij - TEST Z JĘZYKA POLSKIEGO

 • KURS WEEKENDOWY DLA ZAPRACOWANYCH – certyfikat z języka polskiego B1

Ilość godzin: 36 h

Termin: 3.09 – 29.10.2022 w godz. 9.00 – 12.30 (po 4 godziny lekcyjne)

Zajęcia: raz w tygodniu w sobotę

Cena: 720 zł

Zapisy do: 1.09.2022 r.

 

Zapisz się na kurs

 • KURS INTENSYWNY – certyfikat z języka polskiego B1

Ilość godzin: 48 godzin

Termin: 5.09 – 27.10.2022 r. 2 x w tygodniu po 3 godziny lekcyjne

Zajęcia: w poniedziałek i w czwartek w godz. 17.30 – 19.45

Cena: 900 zł

Zapisy do: 1.09.2022 r.

 

Zapisz się na kurs

 • WARSZTATY PISANIA PRAC PISEMNYCH– certyfikat z języka polskiego B1

Ilość godzin: 12

Termin: 24.09 – 29.10.2022 r.

Zajęcia: raz w tygodniu w sobotę w godz. 13.00 – 14.30

Cena: 360 zł

Zapisy: do 22.09.2022 r.

 

Zapisz się na kurs

 • KURS JĘZYKA POLSKIEGO DLA CIERPLIWYCH – certyfikat z języka polskiego B1

Kurs adresowany do osób, które opanowały już podstawy języka polskiego i umieją się porozumiewać w języku polskim na podstawowym poziomie, ale potrzebują regularnej nauki
i ugruntowania swoich kompetencji językowych oraz solidnego przygotowania do państwowego egzaminu z języka polskiego w czerwcu.

 

Ilość godzin: 60 (I semestr)

Termin: 10.10.2022 r. - 26.01.2023 r.

Zajęcia: 2 x w tygodniu po 2 godziny lekcyjne poniedziałek – czwartek godz. 18.00-19.30

Cena: 1400 zł

Zapisy: do 30.09.2022 r.

 

Zapisz się na kurs

 • KURS JĘZYKA POLSKIEGO DLA CIERPLIWYCH – certyfikat z języka polskiego B1

Kontynuacja kursu adresowanego do osób, które potrzebują regularnej nauki i ugruntowania swoich kompetencji językowych oraz solidnego przygotowania do państwowego egzaminu z języka polskiego. Na kurs zapraszamy również osoby, które nie uczestniczyły w I semestrze, ale są na poziomie pozwalającym na staranne przygotowanie do egzaminu państwowego na poziomie B1. Kurs ma charakter stacjonarny, odbywa się w Warszawie w Społecznej Akademii Nauk przy
ul. Łuckiej 11.

Ilość godzin: 60 (II semestr)

Termin: 6.03.2023 r. - 15.06.2023 r.

Zajęcia: 2 x w tygodniu po 2 godziny lekcyjne poniedziałek – czwartek godz. 18.00-19.30

Cena: 1400 zł

Zapisy: do 28.02.2023 r.,

 

Zapisz się na kurs

Konto do wpłat za kursy przygotowujące do egzaminu z języka polskiego

Opłatę za kurs należy przelać na konto podane poniżej najpóźniej w terminie do 3 dni od daty zapisania się na kurs.

 

Konto do wpłat za kurs:
Społeczna Akademia Nauk, ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź
Bank ING Bank Śląski
IBAN: PL04 1050 1461 1000 0023 0860 1794
SWIFT: INGBPLPW
W tytule przelewu należy koniecznie wpisać: Imię i nazwisko + opłata za kurs (tu wpisać nazwę kursu)

 

Kontakt z ośrodkiem: certyfikatpolski@san.edu.pl