Aktualności

„Holistyczne pośrednictwo finansowe”

« wróć

„Holistyczne pośrednictwo finansowe” to tytuł konferencji naukowej organizowanej 23 maja br. przez Instytut Ekonomiczny Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. Na wydarzenie zapraszamy ludzi nauki, praktyków rynku oraz studentów.

 

Głównym celem spotkania jest stworzenie platformy wymiany poglądów, badań i doświadczeń środowisk naukowych oraz praktyków życia gospodarczego w obszarze finansów i wielu dziedzin pokrewnych. Konferencja jest trzecią częścią cyklu poświęconego biografiom finansowym. Sytuacja na rynkach finansowych, nowe technologie, realia w gospodarstwach domowych i często brak etyki w pośrednictwie finansowym zmotywowały nas do podjęcia tematu szeroko rozumianego pośrednictwa finansowego. Obszary zagadnień określające tematykę konferencji to m.in.:

  • technologie w finansach (Fin-tech, Insurtech),
  • zachowania finansowe gospodarstw domowych w warunkach zagrożeń,
  • edukacja ekonomiczna w cyklu życia człowieka,
  • innowacyjność w finansach a zarządzanie ryzykiem finansowym codzienności,
  • kształcenie kadr w pośrednictwie finansowym,
  • zachowania finansowe gospodarstw domowych uchodźców i migrantów,
  • pośrednictwo i doradztwo finansowe,
  • etyka w pośrednictwie finansowym,
  • wpływ narzędzi marketingowych na postawy i zachowania gospodarstw domowych.

 


Organizator: Instytut Ekonomiczny SAN
Miejsce konferencji: Warszawa, 23 maja 2018 r. w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie przy ul. Łuckiej 11


Szczegółowe informacje o konferencji na stronie: www.biografiefinansowe.san.edu.pl