Aktualności

Akademia Inspiracji Sąsiedzkich

« wróć

 

Społeczna Akademia Nauk realizuje projekt pt. Akademia Inspiracji Sąsiedzkich. W ramach projektu uczelnia oferuje bezpłatne szkolenia, których tematyka dotyczy problematyki ekonomiczno-społecznej oraz rozwiązywania problemów branżowych.

 

Uczelnia oferuje dwa rodzaje szkoleń:

 

1. Dwudniowe szkolenia (15 godzin) - Akademia Inspiracji Sąsiedzkich, .

2. Jednodniowe szkolenia (6 godzin) otwarte dot. kwestii sąsiedzkich,

 

Szkolenia są kierowane do osób pracujących w administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych i innych.

 

Adresatami Projektu są liderzy lokalnych społeczności sąsiedzkich, lokatorzy, mający miejsce zamieszkania na terenie całej Polski, tj. min.:

 

  • liderzy i przedstawiciele sąsiedzkich grup nieformalnych,
  • przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz wspólnot lokalnych,
  • przedstawiciele wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz administratorzy nieruchomości,
  • niezależni animatorzy kultury oraz artyści pracujący ze społecznością lokalną i sąsiedzką,
  • formalni i nieformalni animatorzy miejsc aktywności lokalnych oraz miejsc otwartych na działania lokalne,
  • animatorzy publicznych instytucji kultury, edukacji, rekreacji, sportu i pomocy społecznej,
  • przedstawiciele partnerstw lokalnych,
  • partnerzy gospodarczy i przedstawiciele lokalnego biznesu (m.in. klubokawiarni, firm administrujących nieruchomościami),
  • przedstawiciele publicznych instytucji kultury, edukacji, rekreacji, sportu i pomocy społecznej,
  • nauczyciele wszystkich szczebli, pracownicy socjalni, trenerzy, coachowie, słuchacze uniwersytetu trzeciego wieku itp.

 

W załączeniu odnajdziecie Państwo zaproszenia na poszczególne szkolenia oraz wszystkie niezbędne informacje dotyczące modułów szkoleniowych.